Dodavanje nastavka sa satnim osnovama

Nastavke dodajem jedan na drugi, bez uklanjanja prethodno stavljenog nastavka. U novi nastavak stavljam po dva rama sa satnim osnovama  . Kod dodavanja satnih osnova u medište treba voditi računa i ne dodavati nastavak pun satnih osnova naročito ne ne početku paše.

Rad nastavkom se obavlja zamenom mesta nastavaka, okretanjem . Kada dodavati satne osnove u LR košnicama.

Podizanje legla u medište

Dodavanje nastavka satnih osnova kada su niske spoljne. Rotacijom nastavka i podmetanjm meda bliže letu, izazvali smo pčele da . Neblagovremenim dodavanjem nastavaka u košnici se javlja pojava nagona.

Tada se ukoliko je gornji nastavak pun cvetnog praha, meda i legla vrši prva. Nove satne osnove dodavati kada su postojeće izvučene do polovine i nikad . Svako prerano dodavanje nastavka i proširenje legla sa ramovima sa izgrađenim saćem ili satnim osnovama, može da izazove prehlađivanje legla i pojavu .

Dodavanje novih satnih osnova (brzi pregled), 31

Razmestanje nastavaka u LR košnici u prolece. Sto ukupno stavljam 4-5 satne osnove, da bi mlade pcele se . Okviri sa satnim osnovama dodaju se, po pravilu, u plodište, odmah do legla i to. Društva koja nisu dovoljno jaka, pojačavaju se dodavanjem ramova sa leglom. Za sprečavanje rojenja, zamenu saća, umeće se ceo nastavak satnih osnova ili . Da bi pčelinja zajednica u DB košnici obezbedila nastavak vrste u toku. U nukleuse uvek ćemo dodavati po ram sa satnom osnovom da bi isti mogao da se širi . LR košnicom je plići nastavak, pa pčele brže zaposedaju dodate nastavke.

Razmeštanje nastavaka u LR košnici u proleće:. Dileme oko dodavanja medista na bagremovoj pasi u ovom fenomenalnom tekstu su svedene na minimum,procitajte ovaj tekst! Pre dodavanja treba temeljno pregledati osirotelo društvo i utvrditi da li ima. Razlog različitog načina dodavanja satnih osnova je, da bi nakon sledećeg. Nastavak sa maticom,zrelo leglo i dve satne osnove stavimo na .

Postoji razlika u postupku dodavanja nastavaka kod onih koji koriste.

Razvoj zajednice u proljeće

Do tada pcele su bile u tri nastavka, dva plodišna i jedan sa medom u. Folija ogranièava aktivnost gornje matice samo na jedan nastavak (efekat… paše), širenje plodišta, manipulisanje nastavcima, dodavanje satnih osnova i ostale . U principu bi trebalo zaposliti pčele, da li blagim prihranjivanjem pa da matica poveća tempo zaleganja ili dodavanjem satnih osnova koje će . Kada se ovaj medišni nastavak popuni sa preko 50% nektara, a u. Proširivanje prostora u plodištu – dodavanjem ramova sa izgrađenim saćem ili satnim osnovama ;. Za dodavanje pogača treba koristiti dan bez vetra sa poželjnom. Spremite bar dva rama sa satnim osnovama po košnici, dobro će doći kada .

Sa tim postupkom, pčele će odmah zaposesti medišni nastavak, a matica će.