Dva sigurnosna trokuta jedan iza drugog

Sigurnosni trougao postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. Pored sigurnosnog trougla, na vozilu moraju biti ukljuceni svi pokazivaci .

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog. Pored trougla, na vozilu su upaljena i sva četiri pokazivača pravca i poziciono. Vozač vozila mora da se zaustavi iza vozila iz stava 1 ovog člana, kad lica koja.

Vozač treba da zaustavi svoje vozilo iza vozila iz stava 1. Dva sigurnosna trokuta iza zaustavljene kolone vozila postavljaju se jedan pored drugoga na udaljenosti od najmanje 100 metra. Bicikl”–vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača;. Na smanjenje sigurnosnog rastojanja u odnosu na vozilo koje se kreće. Na postavljanje bezbednosnog trokuta iza vozila u rastojanju od najmanje 100. Kada se trebaju postaviti dva trokuta bezbednosti.

Kako se zove, prolaz vozilom pored drugog zaustavljenog ili parkiranog vozila, ili pored objekta koji se nalazu.