Dvograni regulator protoka

Dvograni regulator protoka 1541. Sigurna kupovina; Brza isporuka; Delovi sa garancijom; Uvek dostupna  . Namenjeni su za regulaciju protoka u hidrauli~kim sistemima nezavisno od promene pritiska i temperature te~nosti.

01 petrovic_simboli_end 02

Da bi se isključio uticaj oscilacija pritisaka, potrebno je osigurati da na prigušnom mestu vlada uvek isti pad pritiska (p z. -p. Sy. ). HIDRAULICNI VENTILI I SLAVINE: Ventili protoka, Ventili za ogranicenje i smanjenje pritiska, Nepovratni ventili. Regulator protoka RFP 3/8", Q=50 lit. Odrediti radne parametre zup~aste pumpe ~iji je stvarni zapreminski protok.

Proizvođač/oznaka=PPT / 129-0500. Postoje dva osnovna tipa redukcionih ventila: dvograni i trograni.

Zadivljujući izbor izvrstan dizajn tvornicke prodajne jedinice

REGULATOR PROTOKA DVOGRANI SA NEPOVRATNIM VENTILOM I KOMPENZACIJOM PRITISKA NO6,MAX PROTOK 32 L/MIN,MAX . LOPTASTE SLAVINE DVOGRANE I TROGRANE SVIH VELICINA. Kod dvogranog regulatora pritiska protok fluida pod pritiskom se vrši. Kod Zetora imaš da podešavaš tu prigušnicu tj.

Reducir ventile ( regulatori pritiska).