Elongacija

Sličnost reči ili fraza u rezultatima zavisi od toga, koliko puta se reč ili fraza pojavlja u sličnom kontekstu kao " elongacija ". I elongacija Venere je ograničena na 45° do 47° jer je i ona unutrašnja planeta. Ostale spoljašnje planete mogu imati bilo koju elongaciju. Ribosomos vienu metu gali būti dvi . Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 – Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan.

Saznajte šta znači reč ELONGACIJA, definicija i značenje reči ELONGACIJA: Produžavanje.

Gibanja i osnovne planetske konfiguracije

Harmonijsko kretanje može da bude sa . Osnovne veličina koje se koriste pri opisivanju talasa su: elongacija talasa – oznaka x – jedinica: metar ( m ) amplituda talasa – oznaka A – jedinica. Elogancija je latinska reč koja označava produžavanje, rastezanje, razvlačenje, udaljenje i udaljavanje, a koristi se u . Rastojanje oscilujuće čestice od ravnotežnog položaja naziva se elongacija i. Elongacija se meri v merskih enotah za .

Pored elongacije, definišu se još neke karakteristične veličine talasa, period . Najveća elongacija ili najveće rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog .

Amplituda, period i frekvencija

Merkur – rumena črta – in Venera . T sritis chemija apibrėžtis Baltymo biosintezės fazė, kurioje, prisijungiant aminorūgštims, ilgėja polipeptidinė grandinė. Amplituda je najveća vrednost eleongacije. Period oscilovanja (T) je vreme za koje se izvrši jedna . Ups, ipak će biti obrnuto, x je elongacija, x0 amplituda. Embarassed Malo sam se zbunio . Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into .

Jedinica za elongaciju je 1 metar ( m ). Translacija se odvija kroz tri faze: inicijaciju, elongaciju i terminaciju. Saulės arba palydovo kampinis nuotolis nuo planetos. Vremenski period za koji telo .

Exception-Could not resolve host: datamarket. Unknown errorVertimas nerastas.