Glagoli radnja stanje i zbivanje test 3 razred

Glagoli su promjenjiva vrsta riječi kojima izričemo radnju, zbivanje i stanje. PREDMETU RADNJE: prelazni, neprelazni, povratni. Zato u jeziku postoje reči ( GLAGOLI ) koje mogu da opišu to stanje u kome ste se. To je sasvim tačna i korektna definicija.

Sa njom se upoznajemo još u trećem razredu osnovne škole.

Sve i svašta za osnovnu školu

Glagoli su nesamostalne promenljive reči koje označavaju: radnju, stanje i zbivanje. Pcelica glagoli, Pcelica1 glagoli, Pcelica2 glagoli, Pcelica3 . Razvrstaj date glagole na glagole radnje, glagole stanja i glagole zbivanja. ZAKLJUČAK – GLAGOLI OZNAČAVAJU RADNJU, STANJE I ZBIVANJE. Glagol u ličnom glagolskom obliku je predikat u rečenici.

Glagolski vid označava trajanje radnje, stanja ili zbivanja.

Glagoli radnja stanje i zbivanje test

This is a sample test for the Oxford Test of English B. I o glagolima smo već učili u ranijim razredima. Svršeni glagoli označavaju radnju koja se izvršila u trenutku, kao i početak i kraj neke. Ja još uvek učim lekciju iz srpskog za sutrašnji test.

Prema tome da li radnja o kojoj govorimo prelazi . Predikat je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju, stanje ili zbivanje. Reči koje označavaju radnju su glagoli, a pored glagola u službi predikata mogu  .

Udžbenički komplet Crnogorski jezik kao nematernji za IV razred nastao je kao rezultat. Zvjezdicom obilježi značenje datih glagola. Create a free website or blog at .

Klikom na glagol odredi njegovo mesto! Pored glagola u službi predikata mogu . ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ СЕ ПИШУ МАЛИМ СЛОВОМ.

Srpski kao nematernji jezik 3, udžbenik za treći razred NOVO.

Glagoli radnje stanja i zbivanja

Ako predikat izražava radnju, stanje ili zbivanje te ga čini neki glagolski oblik, zovemo ga. Srpski jezik Test 1 Srpski jezik Test 2 Srpski jezik Test 3 Srpski jezik Test 4 .