Gradivni pridjevi primjeri

Gradivni pridevi označavaju od čega je napravljena imenica uz koju stoje. Neodrđeni pridevski vid imaju samo opisni i gradivni pridevi a dobija se. Prema značenju prideve delimo na opisne, prisvojne, gradivne, vremenske i mesne.

U odnosu na osobinu imenice koju pokazuju, postoji nekoliko vrsta prideva: opisni, prisvojni, gradivni, vremesnki, mesni, pridevi drugih odnosa.

Određeni i neodređeni pridjevi

Primeri: lep momak, lepa devojka, lepo dete, lepih devojaka, lepim momcima. Metajezička analiza često je nadgradnja drugih vrsta analize. Vojni pridjeVi, a sufiksima -ni, -eni, -ski gradivni.

Tabela sa primjerima gradivnih pridjeva u nominativu singulara: Beispiele für . Umije da predstavi sebe i drugoga i postavi pitanja o nekoj osobi, na primjer: o mjestu. Glagoli nastali od imenica i pridjeva.

Valentina lugomer: dramski odgoj u nastavi – page 2

Takvi su, na primjer, engleski, njemački, francuski i drugi. Gradivni (materijalni) pridevi označavaju sastav, materijal od kojeg je načinjeno ono. Većina opisnih i gradivnih prideva imaju kraće i duže oblike u nominativu  . Oznake materijala, od čega nešto sastavljeno – gradivne imenice, kao i kod.

Pošto je gradivna imenica, upotreba neodređenog člana, koji u sebi ipak sadrži .