Gree klima greška E7

E7 na klimi Gorenje KGS34RVIN Rijeseno – fanzo. Klima GREE bora gwh12aabk3nna2a greška f0 – fanzo. Gree HLR45SNa-M Manual Online: Error Code List. Hvala što ste se odlučili za kupovinu našeg klima uređaja molimo da pažjivo pročitate ovo uputstvo za potrebu i. E7 Greška senzora spoljašnje temperature.

Kod Gree klima uređaja i split sustava, popravak je lakši od hi-faye modela.

Greška f7 na klima uređaju crown gz

GREE Poluindustrijski, industrijski klima uređaji, – šifre grešaka. E7, Ograničenja učestalosti zaštite prosječne temperature vanjskog kondenzatora. Here is some information to help solve the issue. On Gree units, E7 simply means one unit is requesting heating while another is . E7 error code indicates a outdoor fan speed malfunction, Which can be caused by either. I have a Gree mini split model vir12hp230V1B that has E7 on the display.

Indoor Unit Display Errors, Malfunctions, Yellow, Red. The capacitor on control board malfunction.

Klimatizacija vr vrlo pouzdani kodovi pogrešaka

Outdoor control board malfunction. Kao što napisah u naslovu radi se o Gree klimi, kad ukljucim grejanje posle sat- dva na displeju prijavljuje grešku E8 i naravno prestane sa . Sada prilikom uključivanja na daljinskom "brže dođem do greške F7" Zaista daljinski sada radi besprekorno, ali greška je i dalje tu. Prije nego se ta greška pojavila pri paljenju klime je "iskočio". The error codes for wall mounted type unit are shown in the  . Pritisnite jednom da biste uključili klima -uređaj. Delovi ekrana za prikaz temperature pokazuju odgovarajuće šifre greške. BLOKIRANJE MOTORA DC VENTILATORA SPOLJNE JEDINICE.

Najčešći razlozi zbog čega klima uređaj kaplje unutra su: kondez crevo, nedostatak freona u sistemu, oštećena ili pukla kadica. Obaveštenja o situaciji u Vašoj prostoriji i statusu klima -uređaja. Da li je neko strano telo zaglavljeno u ventilatoru spoljne jedinice? Haier Dc inverter ac error codes E7 Tracing and Troubleshooting. Gree Non inverter Air Conditioner Error. E8, Exhaust temperature sensor.

E9, Intelligent power module of drive and module . Customer bought a Gree ductless split with 2 heads and 3 port. E7, thats a conflict error code I think, one head is .