Hidrogeniranje

Hidrogeniranje je vezava vodika na dvojne vezi, ki poteka ob prisotnosti katalizatorja (Pt ali Pd). Znana reakcija hidrogeniranja je priprava nasičenih maščob iz . Asimetrično hidrogeniranje 1,1,1-trifluoroacetona.

Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije – Slovensko biokemijsko društvo. Besedišče slovenskega jezika z . Popolna adicija halogenih elementov na alkine.

Objavljeni su u prestižnom časopisu

Novi P-stereogeni difosfinski ligandi za asimetrično hidrogeniranje: doktorska disertacija. Delno hidrogenirane maščobe nastajajo z industrijskim dodajanjem vodika rastlinskemu olju (t.i. hidrogeniranje olja). Več rezultatov, prevodi in sinonimi na . Sinteza in katalitsko hidrogeniranje alkil in aril substituiranih 2,2-difluoro-1,3,2- dioksaborininov: diplomsko delo. HEL: – procesne raziskave, – optimizacije, povečave, – kristalizacije, – hidrogeniranje, – kalorimetrija, – avtomatizacija v sintezi, – paralelne optimizacije,  .

Slika 7: Molekula večkrat nenasičene maščobne kisline. Tekoče nenasičene maščobe lahko pretvorimo v trdne z večjo stopnjo .

Video stravična nesreća: radnik lansiran u zrak

Beseda hidrogeniranje nima še nobene sopomenke. Pomagajte ostalim s tem, da dodate besedi hidrogeniranje novo sopomenko. Na enem mestu dostop do informacij v knjižnicah. Iskanje gradiva, pregled izposojenega gradiva, . Miroslav Kovačevič opisujejo novo metodo za asimetrično katalitsko hidrogeniranje halovinilnih spojin. Za jednostavna i složena hemijska tijela. Samo mali broj elemenata ima svojstvo da direktno reaguje . Srednji spol, hidrogeniranje nafte v prisotnosti katalizatorjev, npr. Kako imenujemo te vrste kemijskih reakcij? V kakšnem agregatnem stanju je brom pri sobni temperaturi? Margarine in hidrogeniranje rastlinskih olj.

O transmaščobah je zadnje mesece k sreči veliko govora, zato stran s hidrogeniranimi maščobami in morda bo akterjem uspela celo njegova prepoved. Katalitska adicija vodika ( hidrogeniranje ): s katalitskim hidrogeniranjem alkenov dobimo alkane z enakom številom ogljikovih atomov. Uporabljamo vodik, višjo temperaturo in pa katalizator! Nesreča se je zgodila v objektu za hidrogeniranje, žrtev je bil Wang Moumou, ki je kršil varnostna pravila. Do nesreče je prišlo že lani, .

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje in povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih .

Vrhunski dosežek slovenskih raziskovalcev sandoza

Kemik je povečal in analiziral katalitično aktivnost brez primere elementa, imenovanega vanadij za hidrogeniranje – reakcijo, ki se uporablja za izdelavo vsega, .