Imobilizacija prsta na ruci

Imobiliše se samo vrh prsta  . Longeta za imobilizaciju usled povrede falange, ili bilo kojeg dela prstiju ( digitusa) šake. Izraden od mekog podesivog lima i postavljen tako da pruža .

Plastični splintovi za imobilizaciju prstiju, napravljeni su tako da pruže optimalnu zaštitu i stabilizaciju falange prsta. Koriste se kod preloma prstiju, istegnuća, .

Prelomi prstiju šake (prelomi flange)

Vrši se imobilizacija donjeg zgloba prsta pomoću šine ili ortoze za prst – danas je dostupan veliki broj različitih ortoza. Srednji zglob prsta mora biti pokretan. Kosti prstiju se nazivaju članci (falange) i ima ih ukupno 14 na jednoj ruci odnosno. Rane komplikacije su u vidu de-formiteta prsta i ograničenja pokreta, naročito ako je reč o dislokovanim. Potrebna je obično samo zaštitna imobilizacija.

Povrede zglobova prstiju ruku se dešavaju na košarci, odbojci, . Palac nije samo jedan prst, već pola ruke“.

Kirurgija i bolesti lakta, podlaktice, šake

Nakon operacije tetiva potrebna je imobilizacija ruke, nakon koje će doktor skinuti konce, a vi ćete moći da se . Ovi mišići pripadaju dvema grupama, pregibačima i opružačima šake i prstiju. Pregibači su zaduženi za savijanje – pregibanje šake i prstiju a opružači za . Izradđen od mekog podesivog .

Polidaktilija je postojanje prekobrojnog prsta koji se najčešće javlja u području. Pre nego što se predloži operacija, treba započeti imobilizaciju ruke, i lekove . Svaki nožni prst se sastoji iz nekoliko kostiju. Jedan ili viš nožnih pstiju se može polomiti .

Možda je potrebno da se kost vrati na mesto, uradi privremena imobilizacija  . Uobičajena tehnika imobilizacije prsta se izvodi aluminijumskom udlagom i trakom. Kod težih preloma prsta mora se raditi operacija kako bi se sanirala povreda . Zatvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci. Fiziološko zarastanje preloma posle dobre repozicije i imobilizacije ima dobru. Ortoze za stabilizaciju i imobilizaciju ručnog zgloba i palca se koriste kod pacijenata raznog životnog doba u zavisnosti od načina, mesta nastanka i toka bolesti.

MALLET FINGER / čekićast prst – nastaje zbog rupture pripoja tetive za distalnu falangu. Lečenje – imobilizacija prsta u hiperekstenziji u trajanju od osam .