Intrakranijalno znacenje

Povreda mozga može takođe prouzrokovati intrakranijalno krvarenje. Da li je cerebralno krvarenje sinonim moždanog udara ili šloga? Najčešći oblik intrakranijalne hemorage, tipičan za nedonešenu decu, je intra- periventrikularna hemoragija (IVH-PVH). Ova vrsta hemorage kod prematurne. Intrakranijalno, unutrašnja karotidna artetija se deli na srednju (a.cerebri media).

Važno kod ove povrede je isključiti teža oštećenja mozga, lobanje ili intrakranijalno krvarenje odgovarajućom dijagnostikom.

Cerebralni vazospazam nakon aneurizmalne

Rezultat pucanja (rupture) je intrakranijalno krvarenje koje se klinički manifestuje izuzetno jakom glavoboljom koja može, ali i ne mora, biti praćena mukom. Benigna intrakranijalna hipertenzija (pseudotumor cerebri). Pseudotumor cerebri (PTC) je stanje povišenog intrakranijal- nog pritiska sa normalnim citološkim i . Idiopatska intrakranijalna hipertenzija najčešće pogađa mlađe gojazne žene. Neke od povreda glave, poput potresa mozga, mogu biti manje, ali intrakranijalni hematom je opasno stanje koje zahteva hitnu lekarsku pomoć.

Moždana (cerebralna, intrakranijalna ) aneurizma predstavlja patološko proširenje arterije mozga. Kada mozak prikazuje značajnije oštećenje i pacijent je komatozan, nekoliko dana se meri pritisak u lobanji (ICP- intrakranijalni pritisak). Kliničlom slikom dominira demencija.

Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika

Akutno povišen intrakranijalni pritisak. Reči, čije su značenje i usvojili, otežano izgovaraju, zamenjuju slogove, . Koji su simptomi povišenog intrakranijalnog pritiska, šta to uzrokuje, i kako se leči? Posebnim sekvencama je moguća . Povećani intrakranijalni pritisak manifestuje se grupom simptoma koji se označavaju kao meningealni sindrom. Uglavnom su intrakranijalni, najčešće lokalizovani u prednjem mozgu i malom mozgu, dok je oko 10% spinalno lokalizovano. Oni koji rastu sporo mogu .

Indikacije za arterijsku kateterizaciju kardiovaskularna nestabilnost. Vasospasm is most common and most important  . DOGAN S, HAJNŠEK F Značenje elektroencefalografije u dijagnostici intrakranijalnih ekspanzivnih procesa. Importance of EEG in the diagnosis of .

Progresivno renalno oštećenje ili disfunkcija nakon terapije Manitolom .