Jednoradna klipna pumpa

Posebnu grupu višecilindričnih klipnih pumpi čine rotacione klipne pumpe. Princip rada ove vrste pumpi .

Dubinske hidrauličke stapne crpke s primjerom proračuna

Hidraulička klipna pumpa za doziranje, sa membranom. Maksimalni kapacitet pumpe 220 l/h. Treba mi po mogucnosti troklipna, jednoradna ili dvoklipna dvoradna ( najpozeljnija "Geomasina" – Zemun) sa karekteristikama: broj obrtaja oko 360, radni . KLIPNE PUMPE I NJIHOVI AGREGATI. Klipne membranske pumpe su zapreminske pumpe koje vrše potiskivanje transmitovanog fluida recipročnim radom i kombinuju pozitivna svojstva klipnih i. I kod pumpe i kod hidromotora pretvaranje energije se postiže pokretanjem radnog. Specifični protok aksijalno klipne pumpe s kosom pločom.

Od proizvodnog programa Parker u prilici smo da ponudimo klipne i varijabilne hidraulične pumpe jednolinijskog i dvolinijskog protoka kao i krilne pumpe  . Klipno -aksijalna pumpa sa kliznom pločom prikazana je šematski na slici 2. Mehanizam za potiskivanje je sklop cilindra i klipa. Pogonsko vratilo pumpe je .