Koje su stilske figure

Jakšić) Poređenje se sastoji iz tri člana: Prvi član – predmet koji se poredi. Metonimija je stilska figura kod koje veza između dva pojma nije ostvarena po . Saznaj šta su stilske figure, koje podele postoje, i upoznaj se sa primerima jer će ti tako biti jasnije šta svaka stilska figura označava. Kontrast ili antiteza je stilska figura kod koje se pojave i predmeti dovode u vezu pomoću suprotnih osobina i pojedinosti i time paralelno postavljene suprotnosti .

Emocionalan, konkretan i živopisan stil u slikama, koje su stvorene  .

narodne pesme, osobine, stilske figure

Ako vas zanima da saznate šta su stilske figure, koje sve postoje i. Na koje nailazimo u svakodnevnom govoru, literaturi, medijima . Učenje o kompoziciji – obrađivalo je način na koji se raspoređuju . Stilistika je jezicka nauka o stilu, a stil je najopstije shvacen, nacin izrazavanja jezikom ona ocenjuje nacin na koji je misao . Ova dobro poznata stilska figura daje rečima suprotan smisao od onog koji izvorno .

Stilska sredstva ili stilske figure. Kao i druge stilske figure koje predstavljaju osnovna stilska sredstva, i oksimoron ima funkciju ukrašavanja govora, što je jedna od osobina .

stilske figure – utvrđivanje

Figure reči ili tropi su stilske figure koje nastaju kada se promeni osnovno značenje reči. Figure prenesenog značenja i slikovitog izražavanja. Reči koje kazuju najbolja opažanja o određenim predmetima razgovora ili . Zbunjujuće stilske figure i . Epitet – reč ili grupa reči koja ističe važnu osobinu glavnog pojma koji. Nije tesko, ukoliko poznajete i malo knjizevnost, stilske figure se uce .

Davanje rečima novih, širih i prenesenih značenja, u najkraćem, jeste stilska figura. Prikazaćemo samo neke koje često srećemo u govoru i . Oksimoron svakako možemo da ubrojimo među omiljene stilske figure. Da vas podsetimo, oksimoron je stilska figura koja ujedinjuje dva . Da li je tako "Ulica voli ritam tvojih koraka" zapravo aliteracija, personifikacija ili asonanca, odnosno koja je stilska figura "Bam, bam, bam, neću . Množinska slaganja mogu imati i one imenice koje nisu zbirne formalno, nego samo po značenju, kao što je imenica jato, npr. Epske narodne pesme imaju ustaljen početak koji se sastoji od niza pitanja, pa slede negativni odgovori i jedan tačan, koja je to stilska figura?

Metafora je stilska figura u kojoj se pojmovi zamenjuju po sličnosti. Treba održavati, obnavljati i nadgrađivati jedno dobro utvrđeno zdanje, koje  .

zbunjujuće stilske figure i fraze koje se često upotrebljavaju u

Koristeći pojedine reči i izraze, koji upućuju na određeno značenje, pesnici i . Pevači narodnih pesama nisu bili istog talenta, pa stoga ni pesme koje su pevane nisu mogle imati istu poetsku vrednost. Počećemo od jednostavne stilske figure, opštepoznatog poređenja. Ona, sunce koje je obasjalo moj život. Cao devojke molim vas za pomoc ako neka zna znacenje stilskih figura ASINDET I POLISINDET, molim vas neka kaze ja stvarno ne mogu da . Epitet je najčešća stilska figura čiju funkciju uglavnom vrše opisni pridevi (ili prilozi uz glagole) koji bliže određuju glavnu reč uz koju stoje. Odredi stilske figure u sljedećim stihovima:. Razlog tome su stilske figure kojima ona obiluje i koje „ukrašavaju“ tu rečenicu.

Ukrašen govor nekad se smatrao važnom osobinom . Nјima se postiže lepota i sugestivnost iskaza. Proučavanjem stilskih figura . Dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta. Kada je reč o književnim izražajnim sredstvima koja označavamo kao stilske figure, istina je da prepoznajemo one vrste koje se svakodnevno .

Anafora je stilska figura ponavljanja istih jezičkih jedinica(reči ili grupa reči) na.