Kompetencije medicinske sestre

Menadžment kompetencije u profesiji medicinskih sestara. Formiranje profesionalne kompetencije specijaliste medicinske sestre sa. Izgradnja modela kompetencija za medicinsku sestru s .

‘biti medicinska sestra nije posao, već način življenja

Opšte i predmetno-specifične kompetencije studenata. Strukovna medicinska sestra i kvalifikovan je za obavljanje zdravstvene nege. Novi pristupi zdravlju i zdravstvenoj politici i pomeranje težišta ka zaštiti i unapređenju zdravlja, zahtevaju promene funkcija i kompetencija medicinske sestre  .

Njihova dužnost je da jasno odrede granice svoje stručne kompetencije, te tako prihvate odgovornost za . Prije 7 d — Medicinske sestre su bačene na odeljenja i prepuštene same sebi. Lukšić još jednom naglašava da nema „sve kompetencije za koje .

Medicinska sestra – tehničar za rad u opštoj medicini – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, jeste zanimanje koje od Vas traži odgovornost, spremnost na . U okviru interne edukacije sprovodi se plan edukacije medicinskih sestara – tehničara iz intenzivnih nega i anestetičara.