Konto sitni inventar

Evidencija sitnog inventara se nalazi u modulu Stalna sredstva. Vrednost alata i sitnog inventara upisuje se u trošak u punom iznosu odmah po. Na kontu osnovnih sredstava u pripremi, pored vrednosti osnovnog sredstva iz .

Računovodstveno evidentiranje ambalaže i sitnog inventara.

Promjena kontnog plana u standardnom rješenju

POŠTOVANI KORISNIČE, časopisu se pristupa preko . Osnovna sredstva i SI – unos osnovnih sredstava i sitnog inventara i svih promena:. Bitan je konto amortizacije, jer nam vrsta tog konta odredi da li ćemo tu. OS- Sitan inventar – program Minimax. Troškovi materijala, sitnog inventara i ambalaže su u novcu izraženi.

Nabavna vrednost prodate robe, a odobrava konto Zalihe robe za.

Upoznavanje općinskog vijeća sa izvještajem nezavisnog

Ispravka vrednosti – ukolikko se izdat alat i ivnetar ne rashoduje. I ) Na osnovu trebovanja 10 izdato je u upotrebu sitnog inventara u vrednosti od . Kroz ovo polje su osnovna .

To znaci da ce evidencija o nabavci sitnog inventara, koji se jednokratno otpisuje. Sam pojam sitnog inventara se može shvatiti dvojako:. Materijal, koji svojim prometom i. Rezultati popisa unose se u tabelu koja se naziva inventar. Sam izraz konto potiče od latinske reči contus i znači broj ili račun.

Prilikom izdavanja sitnog inventara vode se sledeća dokumenta: trebovanje, alatne knjižice, alatne markice, . Alternativa kontu 100, u okviru klase 0 je konto 024 – Alat i inventar. IV Sitnog inventara u upotrebi 5. U sitan inventar spadaju sredstva za rad čiji je vek trajanja kraći od godinu.