Kvintarni sektor

Sektorska struktura se iskazuju kao udio pojedinog sektora u BDP i. Kada je riječ o sektorima privrede, u literaturi se turizam smiješta u uslužni ( tercijarni) sektor privrede (i on se može deliti u dve podgrupe kvartarni i kvintarni ), . Značaj sektora transporta potvrđuje činjenica da je njegov udio u. Sektor saobraćaja donosi 10% bogatstva EU-. U primarnom sektoru su delatnosti koje se odnose na ekstraktivne grane proizvodnje kao što su .

Trţenje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Nekada popularna hipoteza o tri sektora ekonomije postavlja da se sa. Za zemlje u tranziciji i “zemlje u razvoju” ovo je . Stupanj intenziteta razvoja logistike je različiti unutar pojedinih gospodarskih sektora.

Kvintarni, 15 %, 30 % (< 15 %) *  . ITS), SWOT analiza, turistični sektor. Pomembne logistične usluge ustvarjajo kvintarni sektor.

Deo GNP koji je nastao kao rezultat kupovine privatnog sektora, radi.

2013_04_06_veleuciliste zbornik

TEP) dobijaju još i kvartarni i kvintarni sektor. Do neravnomernosti rasta dolazi kada tehnočoški progres u jednom sektoru. TEP dobijaju još i kvartarni i kvintarni sektor. V roce 2010 se podilel sektor sluzeb na tvorbe HDP zhruba 61 % a na. Sekundarni sektor zahrnuje zejmena prumyslovou vyrobu a remeslnou vYrobu a stavebnictvi. Sfera kvarcialni tak zahmuje . Prijave pošljite na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektora. Osim osnovne podele,često se vrši i podela privrednih delatnosti na sektore: primarni, sekundarni,tercijarni i kvartarni sektor. Avaya, Finansijske institucije, Javni sektor i lokalna samouprava, Logistika, distribucija i maloprodaja, Mala i srednja preduzeća, Medicinski sistemi, .

Kvintární sektor jsem do této analýzy nezahrnula, jelikož v tomto sektoru došlo k velmi nejasným výkyvům. Tabulka 3: Meziroční vývoj produktivity kapitálu v .