Lampice u autu znacenja

Ukoliko na Internetu tražite značenje određene lampice, imajte u vidu da postoje razlike između uobičajenih simbola za američka, evropska i vozila iz drugih . Simboli ukazuju na greške do kojih je došlo u vašem automobilu i koje treba na vreme ih otkloniti. Sve je više i više lampica na instrument tabli i normalan vozač često ima. Ovde treba dodati da čak 40% ispitanika nije umelo da pojasni značenje simbola koji prikazuje DPF filter. Lampica upozorenja u pogledu rada .

Halo oglasi su obrazložili značenje 64 lampice.

Da li znate šta označavaju signalne lampice u autu?

Prednja svetla za maglu su aktivirana;. Upozorenje da postoji problem sa sistemom za . Ta lampica vam šalje signal da je jedna od sijalica na automobilu pregorjela, te ju je potrebno zamijeniti. Preporučljivo ju je odmah zamijeniti . Praćenjem statistike pretraživača ustanovili smo da dosta ljudi traži značenje signalnih lampica na kontrolnoj tabli. Instrument tabla je veza vozača sa svim sistemima na automobilu, a lampice.

Značenje svih lampica vozači mogu da pronađu u uputstvu za .

Pregled indikatora na vozilu

Na kontrolnoj tabli automobila ima dosta signalnih lampica i mnoge od njih. Ukoliko lampica gori pri normalnom nivou motornog ulja, ugasite motor i. Ulje i filter u Vašem BMW automobilu trebalo bi da budu zamenjeni kako bi se . Ovo je lampica koja se pali prilikom davanja kontakta na automobilu i. Vas uplaši jer ne morate nužno znati značenje  .

Studija je pokazala da čak 98 odsto njih ne razume . Na primjer, crveni uzvicnik unutar kruga ima dva znacenja. On ukazuje da je parking kocnica aktivirana. Ukoliko ova lampica radi i kada spustite rucnu kocnicu, . Pogledaćemo značenje 5 najvažnijih lampica, kao i šta znači kada se svaka od njih upali. Tada će se na instrument tabli uključiti sve kontrolne lampice koje postoje na vašem automobilu.

Obratite pažnju na simbole na njima. Signalne lampice na instrument tabli su veoma bitne za svakog vozača. Vozači sve manje raspoznaju značenja signalnih lampica u automobilu. Pored simbola lampice bitna je i boja simbola.

Ako posle dolivanja tečnosti i dalje stoji upaljena lampica, onda sistem za. Da li znate šta označavaju signalne lampice u autu?

Lampice u autu na instrument tabli – šta znače?

Kada vozac postavi kljuc u polozaj broja dva, na instrument tabli se ukljuce indikatori. Kontrolna lampica (br.1.) – elektronike motora, pali se na nekoliko . Njih 37 odsto bi bilo sigurno u značenje signalnih lampica bez gledanja u uputstvo, 49 odsto bi verovatno znalo, a 12 odsto ne bi znalo.

U narednom tekstu sledi objašnjenje značenja najvažnijih simbola na. Ukoliko neko od putnika u automobilu nije vezao pojas lampica  .