Likvidacija značenje

Saznajte šta znači reč LIKVIDACIJA, definicija i značenje reči LIKVIDACIJA: (1) Konačni obračun. Međutim, između ta dva procesa postoje važne razlike. Dobrovoljna likvidacija se, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim. Prilikom podnošenja dokumenata za ubrzanu likvidaciju preduzeća potrebno je u  .

Značenja: ( značenje izvedeno preko sinonima) smaknuće, egzekucija, ret. Pojam Srbijanci u srpskom jeziku ima značenje.

Likvidirati značenje, definicija i primjeri::: jezikoslovac

Prijavili ste štetu u nadležnom osiguranju, urađena je procena vozila, predali ste dokumentaciju i šta sada? Svi izrazi korišćeni u ovoj uredbi imaju isto značenje kao i definicije iz Zakona br. Likvidacija terorističke grupe Jašari je akcija srpske policije izvedena 5. Bankarski pojmovnik – Saznajte sve o značenju stručnih bankarskih termina i. Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije, odluku o statusnoj promeni i odluku o promeni pravne forme dok ne izvrši registraciju sticanja udela na .

Izvršni direktor, članovi odbora direktora, članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, zastupnici, prokuristi, revizor i likvidacioni upravnik dužni su . VLAŠKI OBIČAJ korišćen u ubistvu u Jabukovcu, a njegovo značenje je. Ovim zakonom uređuje se uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka, društava.

Kako se radi likvidacija štete i koja su vaša prava?

On je kazao da mu vlast u RS-u sprema zatvor i likvidaciju. Mir i dostojanstvo meni više nemaju ni svrhu, ni značenje u životu. Meni spremate zatvor i likvidaciju. Nakon ataka Dragana Lukača, . Engleski izraz „run-off” se odnosi na likvidaciju – gašenje portfelja osiguranja, ali je u kontekstu upotrebljen izraz. Ko je zadužen za likvidacije protivnika, ko ih i kako izvršava, a ko naređuje i. Okončanje obrade – krivično gonjenje, proterivanje ili likvidacija. Otvorila sam porodiljsko bolovanje od 2. Poslodavac mi je rekao da će . Pogledajte značenje likvidacije osnovnih sredstava u drugim rječnicima. Odluku o likvidaciji drutva donosi skuptina drutva kapitala ili sudPreduzecem u likvidaciji upravlja.

Prelaz“ potraživanja ili obaveze ima opšte značenje i sadrži sve . Procena se vrši polazeći od pretpostavke redovne likvidacije subjekta procene. Pod redovnom likvidacijom se podrazumeva prestanak rada preduzeća i . Zakonom o obligacionim odnosima utvrđena su pravila .

Mohamed Abdolgader Musbah Shiklaf, Mohamed A. Fathija Abdusalam Ibn Arabi: Pojam i značenje peremptornih normi u međunarodnom pravu .

Sumnjajući u značenje makara

Transportno osiguranje u generalnon značenju se može definisati kao oblik imovinskog osiguranja kojim se prilikom prevoza ljudi i stvari vrši zaštita od rizika  .