Meko i tvrdo đ

Uglavnom, ne umeju ta dva glasa da izgovore različito, uvek je " tvrdo " ć. In Croatian, č is referred to as tvrdo č (hard č), while ć is a meko ć (soft ć). The main difference between them is how hard the sound is pronounced. U radu je dat prikaz i analiza.

1 martina grčević slova i glasovi u slovačkom i

ISO i IEC), regionalnih (EN) i. JUS i STN) standarda vezanih za. Tad sam saznala za još taj jedan meki glas, pored mekog č, ć, ž, dz, đ. Ili si platio ( la ) za diplomu osnovne škole. Misliš samo na č, ć, đ i dž ili općenito i dijaklekt, regionalni govor i sl. Tvrda i meka osobina izgovora glasova je "krivac" nerazlikovanja u .

Uobičajeno je da se, kada se piše ošišanim slovima, đ piše kao dj.

Pravopis bosanskog jezika: šesta lekcija — glasovi dž i đ

S tom razlikom, da je pisanje slova đ kao dj polako ljudima ušlo u glavu . Besplatno je, ne treba ništa da se kopira ili kupi preko Interneta, lako se nauči! Ja sam postala „Vi“ preko noći. Zar je moguće da sa dvadeset . Sva nepotrebna slova ruskog pisma su izbačena, a dodata su nova slova Ć, Đ LJ, NJ, J, DŽ. U meko računarstvo možemo svrstati oblasti vezane za: Fazi logiku FL, Neuro računarstvo. U osnovi mekog raunarstva je tvrdo raunarstvo, a u osnovi fazi logike je .

Tvrdo ća predstavlja otpor drveta na utiskivanje drugog, još tvr đ eg tela u njegovu masu. Kao prvo, tačno da u srpskom jeziku nema tvrdo i meko "č", ali u. Pokret će se zalagati za štampanje . Meko je, nije toliko tvrdo – rekla je Milica nakon što je uvukla ruku u Teodorin dekolte i .

The Croatian alphabet has the following additional letters: č, ć, dž, đ, lj. Slovo "C" u turskom jeziku se izgovara približno hrvatskome " Đ ", a nikako kao "C". Ovaj glas se u riječi gotovo i ne osjeti, .