Metastaze u kralježnici

Metastatski tumori kičme predstavljaju najčešće fatalnu komplikaciju sistemskih malignih oboljenja i javljaju se kod oko 10% pacijenata. Metastaze pršljenova se često primete na scintigrafiji skeleta. Ovi, kao i ostali tumori u telu, nastaju zbog izmena (mutacija) u posebnim genima normalnih .

Može se javiti na bilo kojoj kosti, ali se najčešće javlja na kičmi, karlici ili butini. Ali, u 10% slučajeva primarni tumor se ne dijagnostikuje .

Magnetna rezonanca i scintigrafija skeleta u

Najčešće metastaze u skeletu se javljaju u kičmi, rebrima, proksimalnom femuru, lobanji, . MRI, u detekciji koštanih metastaza u ki- čmenom stubu i. Pojava simptoma i znakova zavisi i od veličine metastaze i načina na koji rak utiče na. Tu su i jak bol u leđima, oduzetost nogu i poteškoće sa kontrolisanjem  . Složenom operacijom metastaza tumora na kičmi, koja je u Urgentnom.

PRVI PUT obavljen zahvat na metastazama tumora na kičmi. Kao i da se radiofarmak nehomogeno vezuje, te da se intenzivnije vezuje u kralježnici, zglobovima sa težištem u acetabulumu zglobova i . Oko tri od četiri slučaja metastaze u kostima rezultat su tumora u dojci, prostati.

Klinička slika i etiologija mijelopatija u

Metastaza u kostima: karcinomi koji se najčešće šire na kosti. Ona se zali na boli u ledjima i zamora, a pomalo i boli u polovini i stomaku. Ako nastaje na koži izmenjenoj solarnom radijacijom retko metastazira. On je dobro vaskularizovan i vrlo često daje metastaze u plućima. Karcinom želuca svoje metastaze  . Ako se ne reaguje na vreme i tumor ne izvadi, kancer će krenuti da se širi i početi da pravi metastaze po čitavom telu. Doktorka i pedijatar u penziji izlaže svoje iskustvo borbe sa opakom bolšću.

Posle dijagnoze da postoje metastaze na kostima i jetri, stanje se .