Najpovoljniji hipotekarni krediti

Refinansirajte svoje kreditne obaveze. Kredit se može koristiti i za refinansiranje kreditnih obaveza po osnovu: kredita u drugim bankama i Raiffeisen banci, . Hipotekarni krediti Vam omogućavaju jednostavno i brzo rješavanje stambenog pitanja kupovinom stana ili kuće, kupovinu poslovnog prostora, refinansiranje .

Hipotekarni kredit Podgoričke banke je pravo rješenje za Vas ukoliko vam je potreban gotov novac za željenu kupovinu, brzo izmirenje obaveza ili želite da . U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, .

Keš kredit unicredit banke

Rado biste kupili kuću ili stan? Kako biste ostvarili Vaše želje na raspolaganju su Vam hipotekarni krediti  . Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu . Namjena hipotekarnih kredita je široka, a obično se koriste za investicije u oblasti nekretnina. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je hipoteka na nepokretnost.

Stambeni kredit bez NKOSK osiguranja na period otplate do 180 meseci.

Posebna ponuda za članove hrvatske liječničke komore

Gde se može konstituisati hipoteka? Koji su uslovi za upis hipoteke? Krediti su pravo ali nužno zlo današnjice. U današnje vreme je nemoguće ostvariti određene ciljeve bez potpomaganja kreditima. Crédit Agricole banka Srbija od danas u ponudi ima jedinstven proizvod na tržištu: gotovinski kredit sa hipotekom kojim se može obezbediti . Podgorička banka, članica OTP grupe, ponudila je novi Hipotekarni kredit svim građanima kojima je gotovinski kredit potreban na duži rok, a u .

HIPOTEKARNA BANKA nudi razne vrste dugoročnih i kratkoročnih kredita, čije se povoljnosti ogledaju u sledećem: povoljnim rokovima otplate . Rok otplate kredita do 95 meseci. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit. Trošak obrade kredita za klijente koji primaju ili žele da primaju platu u Addiko banci se ne naplaćuje do . Uz niže kamatne stope i 0% naknade na ime obrade kredita, lakše iskombinujte svoj stambeni kredit.

Gotovinski krediti sa osiguranjem, Kredit za penzionere, Kredit za adaptaciju i rekontrukciju stambenih objekata. Informativni kalkulator kredita za stanovništvo sa naprednijim funkcijama pomoću koga možete sami menjati parametre i projektovati buduće mesečne rate. Minimum 10% kupoprodajne vrednosti nepokretnosti ukoliko kredit odobrava fizičkom licu za kupovinu prve stambene nepokretnosti, a hipoteka se konstituiše  .

Ispunite svoje želje i ostvarite planove, uz našu direktnu podršku.

Kreditni kalkulatori za sve vrste kredita

Zahtev za kredit možete podneti u svim našim  . Kada sakupite potrebne informacije znaćete koja je od njih najpovoljnija. Hipoteka je osnovno sredstvo obezbeđenja kada je stambeni kredit u pitanju. U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Kupovina, izgradnja, dogradnja i adaptacija stambenog prostora.