Odluka o korištenju privatnog automobila u službene svrhe

ODLUKU – REŠENJE O UPOTREBI PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE. Zaposleni u privrednom društvu mogu koristiti privatni automobil u službene svrhe  . ODLUKU o načinu i uslovima korišenja službenih vozila.

Službenim vozilom, u smislu ove odluke, smatra se službeni putnički automobil, specijalno vatrogasno vozilo. Korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe.

Pravilnik o uslovima i nacinu korišcenja službenih vozila

Pravo korišćenja službenog automobila imaju zaposleni u sudu koji imaju važeću. Troškovi goriva pri korišćenju privatnog vozila u službene svrhe  . Zakona o porezu na dohodak građana. Službena vozila, u smislu ove uredbe, jesu: putnički automobili, mini-van vozila.

Zaposleni je upućen na službeni put i odobreno mu je korišćenje sopstvenog. Pre isplate naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe:. Pored naknade za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, .

Pravilnik_korištenej_službenih_resursa

Naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu ili u službene svrhe. Pogledajte snimak webinar o službenom putu OVDE dobićete odgovore na . Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način. II korišćenje sopstvenog autmobila u službene svrhe. Priznaju se samo rashodi (troškovi) nastali u svrhu obavljanja poslovne. Donošenjem odluke o upotrebi privatnog vozila u službene svrhe uz. Riječ je o cijeloj lepezi ozakonjenih finansijskih privilegija čiji zbir na godišnjoj razini. Odluci o obračunu plaća i ostalih materijalnih prava, u Pravilniku o korištenju internih.

Pravo na stalnu upotrebu službenog vozila, u službene svrhe, ima direktor Škole. Odluku o korišćenju sopstvenog vozila za namene iz stava 1. Prema izmenjenoj odredbi člana 18. Za korišćenje službenih vozila u inostranstvu, potrebna je Odluka Senata.

Službeno vozilo ne može se koristiti u privatne svrhe. U izuzetnim slučajevima zaposlenom se može odobriti korišćenje sopstvenog vozila za službene.