Pneumonični infiltrat

Uvećan apendiks sa trakastim infiltratima periapendikularnog masnog tkiva. Komplikovani pneumonični process. Fokalni multinuklearni celularni infiltrat u parenhimu jetre.

Antibiotici efikasni za upalu pluća

Drugi, alergijski oblik karakteriše se pojavom šetajućih infiltrata koji imaju pneumonični karakter. Poslije nekoliko mjeseci ovi se infiltrati  . U prvoj fazi liječnik mora osigurati da pacijent doista ima plućni infiltrat.

Periferni karcinom pluća, posebno pneumonični oblik bronhioalveolarnog karcinoma. Okrugli infraklavikularni infiltrat leži mahom u sredini (gornjeg) režnja.

Karakteristike upale pluća u dječjoj dobi

Republike Srpske – 2012; 2 (1-2): 62-69 kaverna (1). Vodilna vloga virusov v etiologiji bronhiolitisa, ki je ne spremljajo infiltrati ali. Pljučnico pogosto spremlja sinpneumonični (para- pneumonični ) plevrit, ki se .

Na plućima se rendgenski vide infiltrati, koji mogu  . A pulmonary infiltrate is a substance denser than air, such as pus, blood, or protein, which lingers within the parenchyma of the lungs. Pulmonary infiltrates are .