Podešavanje termostata

KAKO PODESITI UGODNU TEMPERATURU U PROSTORU? Podešavanje programabilnog sobnog termostata na višu temperaturu ne znači . Opseg merenja temperature: 0-40°C u koracima 0,1 °C. Sobni termostat se koristi za kontrolu temperature u prostoriji koja se zagreva. Oznake: kako ustedeti, kotlovski termostat, manje co2, Termo glave, zasto termostat.

Ako imate sobni termostat, možete podesiti termostat kotla na više stepeni, .

Eco 16 termostat za podno grijanje sa osjetnikom

Programabilni digitalni sobni termostat je namenjen za kontrolisanje temperature Vaših prostorija. Menjanje prepodešenih programa. Termostat je moguće podesiti na tačno određenu temperaturu za . Ukoliko dođete u hladnu kuću moće izgledati primamljivo da termostat podesite na maksimum- ali vas to podešavanje neće vratiti na vašu udobnu temperaturu . Osetljivost regulacije termostata se može podesiti na ± 0,1°C, ± 0,2°C. Kod previše niskog podešava – nja sobne.

Termostat se može programirati prema potrebama korisnika, u cilju zagrevanja odnosno hlađenja prostorija. Euro- termostat je programabilni termostat.

Pregled i servis termostata presudan za pouzdanost i trajnost

On može automatski podesiti sobnu temperaturu na udoban nivo kada ste u kući, i smanjiti je, radi uštede energije. Administratorska podešavanja ( instalaterski parametri). Fabričko resetovanje ( uklanjanje termostata sa aplikacije i ZigBee mreže). Prednji deo termostata moguće je izvaditi radi lakšeg programiranja. Na prednjem delu nalaze se četiri tastera koja omogućavaju podešavanje temperature kao . Rotirajući taster za podešavanje. Ovaj termostat se može programirati shodno potrebama korisnika, a u cilju zagrevanja odnosno hlađenja prostorija. Ponovnim pritiskom na taster se prebacuje na sledeći nivo menija. Opseg podešavanja temperature: Preciznost merenja temperature: Opseg kalibracije termostata: Izbor osetljivosti uključenja: Temperature skladištenja:. Ovaj opseg podešen od strane instalatera ili npr. Kako podesiti temperaturu na frižideru, pogledat ćemo dalje.

Obično nema potrebe za promjenom termostata za hladnjak. Da bi ste pristupili podešavanju režima idite na dole u prikaz. Po fazi inicializacije regulator koji je fabrički podešen.

Ako je termostat podešen na 20°C, tada će termostat na 19,8°C ili nižoj temperaturi . Kada se SLEEP tajmer taster pritisne za vreme Grejanja podešavanje termostata postepeno pada tokom rada klima.