Polisa osiguranja za auto

Cenovnik osiguranja putničkih vozila. Poređenje cena polisa osiguranja od autoodgovornosti. Polisom osiguranja od autoodgovornosti osigurava se odgovornost za štetu koja je pričinjena trećem licu upotrebom motornog vozila.

To znači da bilo koju štetu . Polisa osiguranja je obavaezan dokument koji morate imati sa sobom prilikom upravljanja vozilom. Vozač koji prvi put kupi polisu obaveznog osiguranja dobija 4.

Autoosiguranje (registracija vozila)

Dakle, kada prvi put kupite auto, nevažno da . Svi klijenti koji zaključe polisu auto -odgovornosti kod Kompanije „Dunav osiguranje “ uz polisu dobijaju besplatno Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Bonus i malus su vezani za vozača ili za auto? Da li su bonus i malus (premijski stepen) vezani za vozača ili za auto? Koje štete pokriva polisom autoodgovornosti? Da bi registracija vozila bila izvršena potrebno je izviršiti osiguranje vozila od auto -odgovornosti koje se još naziva i obavezno .

Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti je vezana isključivo za vozilo, ne za vozača. Polisu osiguranja od auto odgovornosti i polisu kasko osiguranja možete sklopiti potpuno nezavisno.

Generali osiguranje od autoodgovornosti

Jedna može biti sklopljena kod . Stara polisa osiguranja vam nije neophodna pri registraciji vozila, ali vam je potrebna da bi ste. Da li mogu da registrujem auto sa istim tablicama po isteku.

Visina premije kod osiguranja od auto -odgovornosti zavisi od vrste i namene vozila. SNAGA MOTORA U kW, CENA PREMIJE OSIGURANJA. Da li auto kasko osiguranje važi u slučaju promjene vlasnika vozila?

Registracioni list sa tehniČkog pregleda. Lična karta vlasnika auto prikolice . Najranije, polisa osiguranja od auto -odgovornosti se može kupiti i izvršiti registracija do 30 dana pre isteka važeće registracije. Naša preporuka za kompletnu bezbednost je kombinacija kasko sa obaveznim osiguranjem od auto -odgovornosti. Ukoliko imate polisu kasko osiguranja, .

Skuplje je osigurati luksuzne automobile. Pažljivo izaberite polisu osiguranja za auto. Osigurajte samo ono što Vam je potrebno.