Radovi u pčelinjaku u svibnju

Maj, najlepši prolećni mesec u kom će se pokazati kako je pčelar u prethodnim mesecima radio na pčelinjaku. Ali mi ne bismo bili mi kad ne bismo, zbog sujete,  . Radovi na pčelinjaku u maju mjesecu.

Maj je mjesec za većinu pčelara najvažniji mjesec u toku godine.

Radovi u pčelinjaku u maju – visegradlive

U ovom dijelu godine, naročito u  . U toku noći temperatura se po pravilu kreće oko 15 – 17 °C dok u toku dana dnevne temperature dosežu  . Posle veoma lepog i toplog vremena u prvom delu proleća, . U maju bi trebalo dovršiti poslove koji su u vezi sa stvaranjem jakih zajednica i ograničavati prostor matici za .

Pošto je jun mesec sa najdužim danima u godini, novoformirani rojevi sa mladom maticom imaju na raspolaganju najviše radnih sati svakog . Ovom izjavom pojedini pčelari žele opravdati svoje neznanje u.

Radovi u pčelinjaku tokom maja

MATICI STVORITI POVOLjNE USLOVE. U našim uslovima za pčelarenje, april je jedan od najinteresatnijih meseci za rad na pčelinjaku. U trećem poglavlju obrađeni su radovi na pčelinjaku po mesecima, što ima poseban značaj za pčelarsku praksu, i to kako za pčelare početnike, tako i za pčelare .

Već sa prvim sunčanim martovskim danima priroda počinje da se budi, a time zvanično počinje i .