Reljefne cjeline amerike

Severna Amerika je treći po velličini kontinent i nalazi se na severnoj Zemljinoj polulopti. Amerika – geografski položaj i otkriće; Śeverna Amerika: prirodne i društvene karakteristike; geografske zanimljivosti; 4. Grafikone, dijagrame, modele, mape i dr.

Opis reljefa sjeverne amerike

Sjeverne Amerike (SAD i Kanada). Učenici treba da prepoznaju gdje se na karti nalaze pojedine reljefne cjeline. Geografija Centralne i Južne Amerike, 2, 1, 4. Reljefni modeli, reljefne karte, blokdijagrami i profili.

Redakcija i reprodukcija . Lovćenska vila” na kojem je katastrofa reljefno prikazana.

Reljefna obilježja sjeverne europe: starost reljefa

Srednje Amerike prepoznatljive u. I objasni karakteristike reljefa ;. Juzna Amerika lezi najvecim dijelom na juznoj hemisferi. Sigruno vam je palo u oči ispupčenje Južne Amerike koje dosta dobro odgovara. Južna Amerika i Afrika zadnji odvojili.