Serijska veza otpora

Korišćenjem kombinacija redne i paralelne veze dobija se mešovita . U prvoj godini iz elektrotehnike se detaljno obrađuje ova oblast. Ukupna provodljivost serijskog kola koje se sastoji samo od otpornika, prema tome. Serijska i paralelena veza otpornika.

U električnom kolu može biti .

Izravno i paralelno spajanje vodiča

I koristeći Omov zakon u obliku U = I. Kod ovakve veze otpornika električna struja protiče prvo kroz jedan, a zatim kroz drugi otpornik i njena vrednost je ista u celom kolu. Među njima, serijski spojni vodič vodiča često pretpostavlja istu . Grupa od n otpornika vezanih u seriju prikazana je na Slici 1. Sažetak izvoda «Rešavanje problema za serijsku i paralelnu vezu provodnika.

Pod vezom provodnika podrazumeva se veza otpornika – uređaja . Mješoviti spoj Naziva se veza u kojoj je dio otpornika spojen serijski, a dio – paralelno.

Osnove elektrotehnike 1 pojmovi – definicije

Najjednostavniji spojevi poznati su pod nazivom serijske i paralelne veze. Kada se spoje serijski, jedan provodnik slijedi drugi tako da kraj jednog služi kao . Prema Omovom zakonu električni otpor jednak je padu napona na otporniku. Paralelna i serijska veza otpornika.

Ohmov zakon, Kirchhoffovi zakoni, paralelna i serijska veza. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije tacna? Redna ( serijska ) veza otpornika. Kroz sve otpornike tece jednaka struja. Ukupan otpor je jednak zbiru svih otpora.

Dva ili više otpornika paralelno su uključena u slučajevima kada je struja u krugu prevelika i  . Nerazgranata električna kola – Otpornici su vezani redno ( serijski ). Kao što je već spomenuto, postoje dvije glavne vrste veza: serijska i. Kada su spojeni serijski, ukupni otpor kruga jednak je zbroju otpora pojedinih vodiča. Tamara Ilić II-2 Milica Damnjanović II-2. At serijska veza treba imati na umu da, ako barem jedan element ne uspije, čitav krug će biti .

Kada je nekoliko prijemnika ( otpornika ) spojeno u serijski krug, to jest da je drugi terminal prvog spojen na prvi terminal drugog, drugi terminal .

Omov zakon za naizmenične struje

Izmerite impendansu serijske veze termogenog otpora. Prema tome serijsku vezu otpornika karakteriše jednakost struje kroz svaki otpornik. Re=9Ω, I=1,33A, U1=3,99V, U2=2,66V.

Ekvivalentni otpor više redno vezanih otpornika jednak je zbiru pojedinih otpornosti redno vezanih otpornika. Zaboravio sam dodat da treba i staviti oba degeneracijska otpora u strujnom zrcalu.