Skočni zglob anatomija

Gornji skocni zglob (articulatio talocruralis) predstavlja spoj tri kosti- dve kosti potkolenice (tibia i fibula) I kosti stopala (talus). Gornji deo stopala je skočni zglob (lat. articulatio talocruralis – ATC ), pregibni zglob ili . Gornji skočni zglob (articulatio talocruralis) je spoj između donjih okrajaka kostiju potkolenice (tibia et fibula) i tela skočne kosti . Skočni zglob – je pregibni zglob.

Formiraju ga tibija, fibula i talus (skočna kost) gornjeg dela stopala.

Cellacare malleo akut classic

Ove kosti povezane su nizom ligamenata. Koštana anatomija skočnog zgloba omogućava stabilnost u dorzifleksiji i relativnu. Prilikom stajanja ili dorzifleksije (podizanja stopala nagore), skočni zglob se . Pri trčanju i skakanju uglavnom dolazi do uganuća skočnog zgloba ili kolena.

Pri ovoj povredi dolazi do prekomernog istegnuća . Povrede i deformiteti stopala i skočnog zgloba Dr Dren Ortopedija.

Anatomija je bazična medicinska znanost koja prvenstveno

Stopalo i skočni zglob imaju kompleksnu anatomiju, neophodno je puno znanja i . Zglobovi stopala (artt.pedis) – najvažniji su gornji i donji skočni zglob. SKOCNI ZGLOB (articulatio talocruralis) i zglobovi stopala (artt. pedis). U anatomiji, termin “artikulacija” odnosi se na tako uređene strukture koje.

Kosti stopala – anatomija, povrede, oporavak i lečenje. Osim skočnog zgloba, nastanku frakture su podložni i svi drugi zglobovi, kao i kosti . Iščašenje skočnog zgloba predstavlja poremećaj anatomskog odnosa kostiju ovog zgloba.

Kako je potrebna velika sila koja deluje na ovaj zglob, često susa . Gležanj ( skočni zglob ) je zglob u kome je stopalo pričvršćeno za tibiu i. TOPOGRAFSKA ANATOMIJA GRUDNOG KOŠA GOVEDA. Trošenje ručnog zgloba (osteoartritis) je trošenje hrskavice koja prekriva površine. OSNOVI FUNKCIONALNE ANATOMIJE i FIZIOLOGIJE. Ukupna pronacija i supinacija u skočnom zglobu ioznose: a. Mišići prednje strane natkoljenice, imaju veliku ulogu za učvrščivanje zgloba koljena i omogučuje ispružanje noge.

Tako jačanjem mišića nogu smanjujemo opterećenje na zglob kuka, koljena, skočni zglob, te male .

Skočni zglob i njegove povrede

Najčešče se povređuje koljeno, nadkoljenica, skočni zglob, rame, šaka i prsti, glava i lice, stoplao, potkoljenica, prepona, leđa, lakat, ručni zglob, ahilova tetiva  . Anatomija skočnog zgloba Slika 17. Fraktura skočnog zgloba Slika . Primjer elipsoidnog zgloba je skočni zglob stopala, a za primjer . Nakon iščašenja pogođeni zglob, odnosno delovi tela oko njega su.

Iz anatomskog položaja, tri osnovna pokreta koji.