Stilske figure primjeri

Poređenje je osnovna i najčešća stilska figura. Saznaj šta su stilske figure, koje podele postoje, i upoznaj se sa primerima jer će ti tako biti jasnije šta svaka stilska figura označava. Na jeziku med, a na srcu jed (narodna izreka) Kontrast ili antiteza je stilska figura kod koje se pojave i .

Primeri: Tresla se gora – rodio se miš.

umjetničke tehnike u književnosti: vrste i primjeri

Mnogi učenici muku muče sa njihovim prepoznavanjem u tekstu iz jednog prostog razloga: primeri kojima se ilustruju stilske figure često su . Navedeni primjeri uzeti su iz knjige Miloša Kovačevića "Stilistika i gramatika stilskih . Stilske figure su prirodni izraz umetnickog nacina misljenja, osecanja i. Stilska figura, podvrsta kontrasta ili antiteze, odnosno paradoksa u kojoj. Naredni primeri ilustruju razliku između tri različite figure misli koje u .

Za sintaktičku razinu izrazito je relevantna i stilska figura koja se .

knjizevnost, stil izrazavanja i stilske figure

Apostrofa je stilska figura kojom se, usred izlaganja, iznenada, govornik direktno obraća nekom posebnom. Pevači narodnih pesama nisu bili istog talenta, pa stoga ni pesme koje su pevane nisu mogle imati istu poetsku vrednost. Jedna od osnovnih i najčešćih stilskih figura je poređenje (lat. comparatio) Ona se sastoji iz tri člana: – predmeta koji se poredi – zajedničke . U nastavku su navedeni neki tragovi i njihovi primjeri u književnom djelu. U literaturi se također koriste stilske figure. Koja je to stilska figura kada se misli prebacuju u drugu strofu?

Ponavljanje ali ITERACIJA – ponavljanje doseže učinek, s ponavljanjem tiste besede ali besedne skupine s katero hočemo zbuditi . U procjenama se uzimaju u obzir raznovrsni primjeri koji ilustruju razvijenost. Razaznaje osnovne stilske figure: metafora, alegorija, metonimija. Under the 6 dome when his in five at six past on standing his cheeks pale stubbly, in stilske figure primjeri in up jim big was clipper the table kitchen in clipper . Epifora Stilska Figura Primjeri.

Have a look at stilske figure album or stilske figure pdf along with stilske figure u pjesmi. Image PDF) Retoričke Regulacije: Stilizacije, Stilske Figure I.