Stilske figure test

Glasovno oponasanje zvukova iz. Stilske figure su reči i izrazi kojima pripovedači i pesnici obogaćuju književno delo. Kontrast ili antiteza je stilska figura kod koje se pojave i predmeti dovode u .

Poređenje je osnovna i najčešća stilska figura. Ako vas zanima da saznate šta su stilske figure, koje sve postoje i kako se upotrebljavaju, onda je ovaj vodič pravo mesto za vas.

tropi u novinskim naslovima

Podsetnik o stilskim figurama (napredni nivo) za učenike osmih razreda. Sadrži objašnjenja i primere i. Stilska figura koja nastaje učestalim javljanjem istog samoglasnika u nizu. Učenje o stilskim figurama – stilskim ukrašavanjem dobijamo lepu besedu. Test iz književnosti – stilske figure.

Na prazne linije upiši odgovarajuću stilsku figuru.

hiperbola: slične riječi i sinonimi

Dva cvijeta u bostanu rasla: Plavi zumbul i zelena kada. Tako se od gimnazijalaca u ovom testu traži da odrede stilske figure iz. Saznali su šta je u pitanju tek kad je test objavljen na Gugl učionici, . U ovoj igri ćeš moći da proveriš koliko si savladao stilske figure onomatopeju, poređenje i epitet. Podvu~ena stilska figura zove se. Zaokru`i slova ispred ta~nih odgovora. Simbol Simbol je stilska figura kojom se konkretnom predmetu pridaju simbolična značenja. Odredi stilske figure u primeru: Svi dobri u~enici znaju da izumrli staroslovenski jezik pripada slovenskoj grani i indoevropskoj porodici jezika: . Zbunjujuće stilske figure i .

Test koji ćete rješavati na maloj maturi sadrži zadatke kojima se ispituje ostvarenost obrazovnih. Pokaži zašto se metonimija ubraja u važne stilske figure. Obnavljanje rada Matice srpske u Dubrovniku nije samo test za Maticu i Akademiju, već i za Vladu  . Takođe se za polaznike u dodatku nalaze i testovi za samoevaluaciju.

Metafora, metonimija i sinegdoha su stilske figure i pripadaju onoj grupi koju nazivamo figure reči ili tropi.

kreativni i zabavni postupci u nastavi književnost by zdenka

Koje druge stilske figure uočavaš u pesmi Plač Serbiji? Izvinite, da li biste mogli i da postavite resenja za test iz knjizevnosti za 6. Volela bih da proverim test koji sam uradila. Pred vama se nalaze testovi i sheme bodovanja sa maturskih ispita iz .

Test se sastoji od pitanja iz srpskog jezika. Najbolje Stilske Figure U Pesmi Plavi Cuperak Kolekcija slika. Ako se dobro sjećam, ona stilska figura, koja se zove anagram, označava situaciju u kojoj se korištenjem istih slova ili premještanjem slogova, . Koju stilsku figuru prepoznaješ u naglašenim stihovima?

Metafora je stilska figura koja se temelji na: a) oponašanju zvukova, b) poređenju, v) kontrastu. Cezura je: a) odmor na kraju strofe, b) pauza na kraju stiha. Prepoznaj dve stilske figure u navedenim stihovima.

Navedi dva dominantna motiva u Dučićevoj pesmi „Zvezde“.