Subvencija

Dodelimo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za. Programom su obuhvaćeni hoteli u privatnom vlasništvu u 67 opština i gradova u Srbiji, kojima će biti dodeljene subvencije u iznosu od po 350 . Zato je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih usluga, koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica .

Pravna lica koja kupuju motor na rate, da bi koristili subvenciju, dužni su da pre isplate subvencije isplate iznos od najmanje 15% kupoprodajne cene banci na . Bespovratnu pomoć od države odnosno subvenciju mogu da dobiju sve nezaposledne osobe.

Javni poziv: subvencije privatnim poduzećima i

Energetika Ljubljana v okviru Programa za doseganje prihrankov energije trenutno aktivno podpira izvedbo naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije v . Pogram subvencija počinje da funkcioniše od sjutra, na sajtu Poreske uprave biće dostupna aplikacija za prijavu za subvencije. Subvencije isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Ministarstvo privrede dodelilo je subvenciju nemačkoj kompaniji Continental u iznosu od 9,5 miliona evra za otvaranje Centra za istraživanje i .

Uputili smo dopis sa peticijom Ministarstvu . Produžava se isplata subvencija za još dva mjeseca. Iz Vlade navode da će listu djelatnosti i uslove subvencionisanja novembarskih zarada .

Povlastice, potpore i subvencije poduzetništvu

Postupak ostvarivanja subvencija na komunalne proizvode i usluge kod JKP „ Infostan tehnologije”: – po osnovu najniže penzije u skladu sa . Program takođe obuhvata subvencije zarada zaposlenih na plaćenom odsustvu, kao i. Vlada Srbije odlučila je da će proizvođačima tovne junadi za svako prodato grlo od 5. Opština Prijepolje raspisala je tri javna poziva namenjena poljoprivrednim proizvođačima za nabavku poljoprivrednih mašina i mehanizacije, . Mjerom, koja je predstavljena u okviru III paketa Vladinih socio-ekonomskih mjera, uređuje se davanje subvencija: 1. SUBVENCIJE, PODSTICAJI, PODRŠKA RAZVOJU.

Podnošenje Zahtjeva za subvenciju za Preduzetnike koji ne posjeduju digitalni sertifikat za rad sa eServisima Poreske uprave Crne Gore . Već skoro deset godina naš konsultantski tim se svakodnevno trudi . Pravo na subvenciju imaju korisnici materijalnog obezbjeđenja koji su u stanju socijalne potrebe i njima se, u zavisnosti od kategorije kojoj . Višja subvencija za samozaposlitev. Kandidati, ki bodo uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, bodo ob izpolnjevanju vseh .

UPCG je prethodnih dana kontaktirao značajan broj privrednih subjekata zainteresovanih za koriščenje prava na subvencije na zarade po . Novčana pomoć koju država daje institucijama od javnog značaja naziva se subvencija. Sa etnološke strane reč subvencije nastala od latinske .

Ako novčana sredstva koja se dodeljuju obvezniku PDV predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši .

Zaprimljen rekordan broj zahtjeva za stambene subvencije

Srpske vlasti navodno nameravaju da preispitaju dosadašnji sistem subvencija stranim investitorima. Današnja tema Produžena je subvencija za kvalifikovane novozaposlene. Poreski tretman subvencija, podsticaja i novčanih sredstava nazvanih subvencijama sa aspekta primene propisa kojima se uređuje porez na .

Udeleženci, ki bodo zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, .