Svojstva diferencijala

Teorema o svojstvima diferencijala. Trebam da odgovorim na ovo pitanje, a ne mogu da nadjem nigde, ko mi  . Invarijantnost forme diferencijala prvog reda.

Diferencijal drugog reda slo ene funkcije. Iz svojstva limesa funkcije slijedi da ako je.

Sve što ste željeli znati o pametnom diferencijalu koji

Konotativni aspekt značenja: konstrukcija konotativnog diferencijala. Implicitna i eksplicitna svojstva  . Ulja za podmazivanje ručnih menjača i diferencijala motornih vozila. MOS2 dodatak posebno namenjen za ručne menjače, diferencijale i upravljačke.

Popravlja podmazujuća svojstva dizel goriva. Visoko efikasno ulje za diferencijale sa “limited slip” svojstvima. Pogodno za teška komercijalna vozila, uključujući građevinsku mehanizaciju i autobuse kao i  .

Ulja za zupčaničke prijenosnike vozila

U eksploatacione osobine spadaju: EP svojstva i otpornost na habanje (test sa četiri kugle), otpornost mazivog filma (Timken test), antihabajuća svojstva maziva  . Posebno pogodan za primenu kod vozila koja zahvetevaju svojstva ograničenog proklizavanja (LS). Taj točak se okreće velikim brojem obrtaja, a zbog rada diferencijala. Taj drugi pužni vijak, zbog pomenutog svojstva pužnog prenosnika, . Kasnije ćemo detaljno obrazložiti pojam diferencijala prvog i višeg reda kroz linearna preslikavanja i multilinearne forme, pokazati neka bitna svojstva i završiti . Ulje za samoblokirajuće diferencijale samoblokirajućih osovina. Za diferencijal FVP va e ista pravila kao za diferencijal funkcija jedne promen ive.

Na primer, za f, g ∈ C1(X) i c ∈ R va i. Cartanova dekompozicija, diferencijal eksponencijalnog preslikavanja, . Definicija izvoda i neka svojstva diferencijabilnih funkcija. Geometrijski smisao izvoda i diferencijala funkcije.