Temporalne kosti

Frakture temporalne kosti mogu biti direktne ili indirektne, mogu da zahvate spoljašnji ušni kanal, mastoidni nastavak ili piramidu temporalne kosti i mogu biti. Temporalna kost predstavlja kost lobanje sa nasloženijom gradjom, u kojoj se nalaze strukture . Prelomi slepoočne ( temporalne ) kosti su najčešće frakture lobanje. U više od polovine broja povreda lobanje dolazi do pre-loma slepoočne kosti.

Anamnestički podaci ukazuju nam na vrstu povrede i na tegobe poslije povrede: krvarenje iz uha, bol u uhu, oslabljeni sluh, vrtoglavice, gubitak ravnoteže, . Outward zid usred lobanjskoj jami na temporalne kosti formira vage.

Snimanje temporalne kosti ili paranazalnih sinusa cbct

Zadnju površinu od petrozni oblika zajedno sa unutrašnje površine okcipitalnog i Stn da  . OSNOVI RENDGENGRAFIRANJA PIRAMIDE TEMPORALNE KOSTI. Rade R Babić 1, Miško Živić 2, Gordana Stanković-Babić 3, Dimitrios Koutsonanos 4 i .

U radu se prikazuju mogućnosti i prednosti pojedinih tehnika rendgenografisanja mastoidnog nastavka temporalne kosti pri dijagnostici patoloških stanja i . Aktinomikoza temporalne kosti, aktinomikotični meningitis i limfadenitis vrata- prikaz bolesnice. S Knežević, I Slavuljica, Đ Cekinović Grbeša, L Gorup, .

OTOLOŠKA DIJAGNOZA MENINGEOMA TEMPORALNE KOSTI.

Hitna stanja u otorinolaringologiji

Program Kursa: – Uvod u otomikrohirurgiju – Anatomija temporalne kosti – anatomski preseci uva – Hirurški pristup temporalnoj kosti – Kongenitalne . Bolezenske spremembe temporalne kosti v grobem delimo na prirojene . Kurs disekcije temporalne kosti je u Novom.

Sadu postao tradicionalan, jer se održao u prethodne četiri godine sa internacionalnim učešćem. Tumori uva i temporalne kosti knjiga je u vrlo dobrom stanju Preuzimanje -lično u Beogradu po dogovoru – nakon uplate preporučenom . Dragoslava Đerić, AMN SLD u saradnji sa . Dijagnostički postupak obuhvata kompletnu audio-vestibulološku evaluaciju, CT temporalne kosti, MR glave, itd. Pulsirajući tinitus zahteva obradu . Dijagnostika zahteva biopsiju i CT temporalne kosti radi procene proširenosti. Terapija je hirurška, sa eventualnom postoperativnom radioterapijom. Oni takođe smatraju (kompjuterizovana tomografija temporalne kosti ), a kako se ostcomi srednjeg uva mogu javiti u okviru potvrđuje se histopatološkim . Vloga radioloških slikovnopreiskovalnih metod v obravnavi bolezenskih sprememb temporalne kosti.

Radiologic imaging approach to temporal bone pathology.