Usisna visina pumpe

Usisna visina kod pumpi za vodu. Evo malo teme vezano za mehaniku fluida, hidrauliku, a praktican primjer oko kojeg sam razmisljao ovih . HC – Pozitivna usisna visina (režim dotoka). Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa, samousisne ili nesamousisne pumpe u zavisnosti.

H to je manji proticaj vode Q koji se potiskuje.

tehnička mehanika ii predavanje xii

Uspon vode u usisnom cijevi pumpe odvija pod utjecajem razlike. Vakuum usisna visina (H u) – je iznos vakuuma stvorio pumpu i po pitanju energije – energija . Tamo gde je maksimalna usisna visina 6- . Mogu se koristiti za crpljenje vode iz rezervoara ili bunara, pri čemu maksimalna usisna visina iznosi 7. Ove pumpe elektromagnetnim pogonom pokreću rad membrane.

Postoje teorijske, vakuumske i geometrijske (praktične) usisne visine.

heron pumpe – pomoć za izbor odgovarajuće pumpe

Podizanje vode u usisnoj cevi pumpe uzrokovano je razlikom u . Kasnije, u toku rada pumpa pokazuje visinu usisa pumpe iz bazena. Geometrijska visina između mesta pumpe i najvišeg izlaza. Punjenje pumpe pomoću usisnog dovoda iznad pumpe. Dostupna neto pozitivna usisna visina (NPSHA) uvek mora da prelazi zahtevanu NPSH. Povoljne su za teže uslove usisa kod transporta kondenzata, kod većih geodetskih usisnih visina i kod većih otpora u usisnom cevovodu. On obezbeđuje više malih trošenja vode bez uključivanja pumpe kod svakog.

Pumpe JUGOTURBINA visokog pritiska. Ako je razlika veća od navedene maks. U osnovni pribor pumpi spada ključ za svećice, Uputstvo za upotrebu i usisna korpa. Prvo, visina instalacije centrifugalne pumpe Hg. Napor (pritisak, visina dizanja) predstavlja izvršen rad na jedinici zapremine fluida u radnom kolu pumpe. Napor je mera razlike pritisaka između usisne i . Sposobna je da isprazni praznu usisnu cev bez ikakvog oštećenja pumpe.

Mi se bavimo uvozom, prodajom i distribucijom pumpi i prateće opreme.

određivanje neto pozitivne usisne visine

Ključne reči: kavitacija, turbopumpa, usisna visina, karakteristike, ispitivanje . Dozvoljena usisna visina (Hs) je vertikalna visinska razlika između ose. Magnetna spojnica obezbeđuje sigurnost u radu sa agresivnim .

Najjeftinija je od svih pumpi, uzimajući u obzir troškove. Protok je relativno konstantan nezavisno od visine. Različiti tipovi pumpi za vodu, jednostepene i višestepene, horizontalne i. C do 40 °C Visina dizanja: do 53 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz. Dostupne u horizontalnoj verziji sa aksijalnim usisnim i radijalnim potisnim .

Za mala gradilišta koriste se pumpe za vodu i pritisak u gradskoj mreži. INJEKTOR – MLAZNA PUMPA JE POMOĆNI UREĐAJ, KOJI POMAŽE GLAVNOJ PUMPI ILI HIDROFORSKOM UREĐAJU DA SAVLADA USISNU VISINU KADA .