Uzgoj matica 6 dan

Suprotno uvreženom mišljenju da je uzgajanje matica nešto jako. Da stvorite uslove koji stimulišu pčele da uzgajaju matice, odnosno matičnjake. Vi samo treba da odaberete larvu koju želite, da centrirate prsten za .

Mnogo je metoda uzgoja matica i svaki pčelar je uvek zainteresovan da. Dan pre dodavanja larvi za uzgoj uvlači se pregradna daska u njeno . Na sreću, za uzgoj matica se može svaki od njih lako osposobiti, pa evo i osnovnih.

život i razvoj pčelinje zajednice

Peti dan po dodavanju okvir se vadi, pčele zbrišu četkom, trutovke ćelije. Prvi pokusaj uzgoja matica ucinio je ruski pcelar Gusev Apifanije Savic on je napravio. Larve se prenosen a uzgojni ran petog dan nakon zatvaranja matice. Izlaganje larve kod pčela traje 6 dana, kod matica – 5, a kod trutova – 7 dana. Za pronalaženje i identifikovanje matice treba izabrati dan sa tihim i toplim .

Prva stanica na putu do dobre matice je sigurno roditeljska matica od koje ce. Novu zajednicu formirajte od 3- 6 okvira sa leglom i pčelama na njima.

pčela je više nego ikad, no sve su u košnicama pčelara

Da ne biste morali tražiti staru maticu, otresite okvire sa većinom . Naravno da nije svaki dan po unosu nektara isti. Mesec maj je idealan za uzgoj matica, legla ima u izobilju a svadbeno . APICENTAR preduzeće za selekciju, reprodukciju matica i promet. Na dan presađivanja, ujutru okviri sa počecima matičnjaka se stavljajau u pčelinja društva rastavljena. Zajedno sa 6 -7 mladih pčela iz istog oplodnjaka stavlja se u kavez. ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA. Osnova za plan rada je prvi dan isporuke sparenih matica. MAJ – TRANSFORMISANJE STARTERA U DRUŠTVO ZA ODGOJ MATIČNJAKA 7. Povećana aktivacija nesparenih matica u periodu 6 -12 dana je rezultat. Pčela na cvetu bele deteline Slika 4. Košnice sa pčelama unose se u zasad jedan dan nakon početka cvetanja. Kineska igla za presađivanje larvi prilikom uzgoja matica ili proizvodnje.

Mlade matice mogu da se obeležavaju i zamenjuju po potrebi. Iz oplodnjaka šesnaesti dan, mora da izađe iz larve. Pčele koje okružuju maticu čovek je nazvao matična svita.

Razlika je u tome što se matičnjak stavlja 6 -7-og dana, a neoplođenu maticu.

uzgoj matica ferid velagić,dipl

Ako neoplođenu maticu dodamo 1. Nukleusi služe za uzgoj, sparivanje, testiranje i čuvanje rezervne matice. Nukleuse-oplodnjake koriste uzgajivači pčelinjih matica kod svoje proizvodnje. Jedan od načina rada sa 6 ramnim DB nukleusima:. Peti dan pokidaćemo matičnjake u košnici, zatim izvadimo ona dva rama iz nukleusa koji su . Prvi i najčešći odgoj matica je u rojevom stanju i takve matice su, kada. To je osmi dan starosti, a posle 6 dana (14-ti dan starosti) matičnjak je .

Veoma je bitno da matica ima dobre genetske osobine, jer od toga zavisi.