Zupčaste pumpe pdf

Polja primene i implementacije zupčastih pumpi. Unutrašnje zupčaste pumpe ( zupčaste pumpe sa unutrašnjim ozubljenjem) se mogu koristiti u svakom sek-. HIGH PRESSURE, WITH OUTER GEARING. Kod klipnih pumpi je osnovno kretanje mehanizma za potiskivanje pravolinijsko.

Zupčasta pumpa sa spoljnim ozubljenjem .

Savjeti remenje i komponente

Proračun osnovnih uljno-hidrauličnih pumpi. Pumpe se isporu~uju za rad u levom ili desnom smeru obrtanja. Pumpa sa sastoji od kućišta, zupčanika s unutarnjim ozubljenjem i zupčanika sa spoljnim ozubljenjem. NAMES OR NUMBERS ARE FOR REFERENCE USE ONLY. Po potrebi uz set za kipovanje uvek je moguće ugraditi izvod snage . Klip hidraulične pumpe površine A1 pod delovanjem sile F1 potiskuje ispred sebe. Kod zupčastih pumpi su minimalne (ima veliki broj šupljina), kod membranskih pumpi su značajne (samo dve pokretne komore).

Odrediti radne parametre zup~aste pumpe ~iji je stvarni zapreminski protok.

Sustavi za ubrizgavanje goriva dieselovih motora

Protok pumpe je moguće menjati čime. Posebno važnu grupu čine pumpe: centrifugalne, spiralne jednostrujne, višestepene centrifugalne, bunarske, osne kao i zupčaste. Centrifugalne pumpe za hemikalije – velikih kapaciteta. Samousisne, zupčaste i zavojne pumpe. Objasniti princip rada zupčaste pumpe. Retail: PUMP GROUP 2 SINGLE STAGE. Navesti kapacitet, stepene korisnog dejstva i . The most common way is by word input . KLIPNE PUMPE PDF – Prisutni su također usisni i tlačni ventil, koji su nužno prisutni kod npr.

Predmet javne prodaje – licitacije, Agregat zupčaste mazutne pumpe sa elektromotorom za rad u mazutari, sa montažom i povezivanjem . Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora. Svaka pumpa se karakteriše sa krivom zavisnosti protoka i pritiska pri punoj.

Hidraulički sistem sastoji se od zupčaste pumpe prikazane u donjem delu slike, kao i hidrauličkog cilindra na vrhu. Između njih postoje različiti ventili i ostali . Parkerova obimna ponuda uključuje zupčaste pumpe, klipne i krilne pumpe, hidrostatične prenosne pumpe i pojačivači.

By turning control lever, a slide valve is moved via cam plate and roller. Kombinovani ventil pritiska This eliminates the need.