Addiko banka uprava

Glavni izvršni direktor i izvršni direktor za poslove podrške poslovanju. Skupština akcionara će razriješiti predsjednika Nadzornog odbora Hans . Tokom proteklih 10 godina Žaklina .

Hypo alpe adria postaje addiko bank

Addiko Banci AD Podgorica (Crna Gora), . Adresa: Aleja svetog Save 13, Banja Luka. Popovič je prvog februara preuzeo odgovornost novog . Kakve veštine treba da ima zaposleni u javnom sektoru da bi bio efikasan. Reforma javne uprave kao jedan od važnih segmenata podr.

Od 15 najvećih banaka u Jugoistočnoj Evropi, više od 10 banaka su već Asseco SEE klijenti.

Možete li zamisliti zabavan svijet financija? digitalna

Kako se navodi u saopštenju, prekršajne prijave podnete su protiv odgovornih lica u tim objetima, a u 52 objekta izrečena je mera zabrane obavljanja delatnosti. Zveza bank Celovec, podružnica Ljubljana. Berločnikove uprave Petrola  . Zagrebačkoj banci kazna od preko 4 miliona evra – najveća dosad .

Prije 22 sata — Preiskava vseh okoliščin glede sanacije bank morda ne bo možna? Discover the CiteMap in 3 minutes.