Category: Vožnja

Izgrebana plastika u autu

Ove plastike služe da štite automobil od udara, ali vremenom one bivaju izgrebane i izudarane. Ono što treba da uradite je da ovim pištoljem zagrejete plastiku. Toplota će blago istopiti plastiku i ujednačiti ogrebotine, a plastika će dobiti svoj . U pitanju je obicna plastika, a ne onaj karbonski deo....

Uređaji za zaustavljanje vozila

Princip rada kocionog sistema, sastavni delovi, radna kočnica, pomoćna kočnica, parkirna kočnica. Sa aspekta bezbjednosti saobracaja, uređaj za zaustavljanje je jedan od najvažnih uređaja na motornom vozilu. Zadatak uređaja za zaustavljanje je veoma . Ovaj mehanički uređaj je zadužen za usporavanje i zaustavljanje vozila ili tela u pokretu, i to...

Auti karakteristike

Ovo su karakteristike automobila koje treba gledati kada se kupuje nov auto ili kada se vrši otkup polovnih automobila i vozila. Detaljne informacije o automobilima i motorima. Opisane i ilustrovane karakteristike mogu se odnositi na ili prikazivati opcionu opremu koja nije uključena u standardnu isporuku. Navedene informacije bile su...

Rast temperature u autu

Svaki automobil na komandnoj tabli ima kontrolu temperature, kazaljku sa. Nemojte zakasniti, jer svako čekanje kod motora u ovakvom stanju . Ukoliko radna temperatura motora nastavi da se povećava, uključite grejanje u automobilu. Na taj način prenećete toplotu iz motora u putnički . Prilikom rada motora u automobilu stvara se veliko...