Dopuni riječ

Bez Like ne važi, nastavak nakon 20 Like i 15 komentara. U članu 14 stav 4 riječ,,sedamˮ zamjenjuje se riječju,,desetˮ, a riječi:,,člana 37 ovog zakonaˮ zamjenjuju se riječima:,,člana 39 ovog zakonaˮ. Glas, slovo, riječ i rečenica Rastavljanje riječi na slogove Vrste rečenica.

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o

Dopuni sljedeću rečenicu REČENICA JE ______ _________KOJE . Pored toga odlikuju se još po jednoj osobini od ostalih glagola o kojima će biti riječ – kao dopune mogu imati isključivo imperfektivne glagole. To su značajke Dopunu, objekt Dopunu, pridjev modifikatori priloški modifikator. Neki glagoli, završiti svoj smisao, treba slijediti neke druge riječi iliskupine .

Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i. Prema Magazinovićevim riječima, njena vrijednost se definira .

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnim

Dodaje da nije riječ o velikoj sumi novca ali da, bez obzira na to, . BiH usvojila je danas na hitnoj sjednici dopune pravilinika o glasanju tako. Kada je riječ o kažnjavanju političkih subjekata jer su krenuli s .

Prije 8 sati — "sa riječi da pređu na djela". Stanić: Poziv da se poštuju mjere uz istovremeno suprotno ponašanje javnih funkcionera je ruganje građanima.