Kontrast u pjesmi primjer

Antiteza je stilska figura koja se sastoji u poređenju po suprotnosti. Njegovom primenom, suprotne pojave su jače izražene. U poređenju: Marko je brz kao zec, subjektu smo pripisali samo jednu zečiju.

Primeri za metaforu:Na moru burnom ljudskoga života prerano ja sam .

Tin ujević, "svakidašnja jadikovka"

Pod knjizevnoscu se u sirokom smislu reci razume celokupna naucna i. Specijalna vrsta poredjenja jeste kontrast ili antiteza. Zidanje Skadra “: "Imao sam od . Hiperbola — Preterano uveličavanje radi postizanja većeg efekta u književnosti, zasnovana na. Reč krvava (boja), na primer, svakako ne označava boju koja je nastala od krvi, no jarkocrvenu boju, .

Književnost u širem značenju predstavlja celokupnu naučnu i umetničko- književnu delatnost, i u ovom slučaju.

Koji su primjeri antiteze što je antiteza na ruskom? gdje mogu

Primer (sarkazam): Ako`j um`o kamen gristi, mora da se ugojio! Ko je bio pažljiv i shvatio koliko dijelova ima u pjesmi? Koristite kocke za konstrukciju pjesme. Djeca objavljuju 3x privatni obrazac. Stilske figure u srpskom jeziku – definicije, vrste i primeri. Srpski jezik stilske figure i njihovo izučavanje svrstava u posebnu naučnu disciplinu, o čemu ćeš moći da. III do I veka npe nove ere) kontrast je bio izrazit u skulltorskoj.

Kontrast ili antiteza se koristi u poređenju suprotnosti. U drugoj pjesmi istog autora upotrebljavaju se verbalne antiteze kako bi se. Aleksandra Sergejeviča je kontrast između .

Stilska figura, podvrsta kontrasta ili antiteze, odnosno paradoksa u kojoj se. Oksimoron se prepoznaje i u poslovicama: na primer, Prazna je .