Matične stanice kukovi

U Opštoj bolnici Atlas izvedene su operacije kuka i kolena najnovijom hirurškom metodom uz upotrebu matičnih ćelija. Implantati su različitih veličina, u zavisnosti od oštećenja, a uskoro će se ugrađivati i u druge zglobove, prvenstveno kukove.

Interview: davor solter – pionir genetske terapije i

Operacija je izvodljiva samo kod . Matične ćelije stem ćelije se primenjuju u regenerativnoj ortopediji. Koriste se prirodni potencijali sopstvenog tela za lečenje različitih stanja. Ortopedija je jedna od prvih medicinskih grana koja nastoji da kvalitet života pacijenata očuva regenerativnim metodama, koristeći biološki potencijal matičnih  . Jedini odobren tretman od strane FDA jeste uzimanje matičnih ćelija iz.

Injekcija koja se daje u koleno sadrži matične ćelije pacijenata uzete . Direktno ubrizgavanje matičnih ćelija u kukove trebalo bi da dovede do regeneracije oštećenog tkiva. Ovaj regenerativni tretman matičnim .