Nafta prezentacija

Prezentaciju napravio Saša Lekid Bar, Crna Gora. Prema savremenim shvatanjima nafta i prirodni gas su organskog porekla. Potrebe savremenog društva za energijom su velike.

Glavni izvor energije su fosilna goriva. Osim što su goriva, zemni gas i nafta izvori su sirovina za mnoge . Energetski subjekti koji obavlјaju energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom dostavlјaju podatke.

Prerada nafte i njeni proizvodi

Internet prezentacija Ministarstva je licencirana pod uslovima licence Creative . Ime i prezime, odeljenje i škola. Prirodni gas – realno alternativno gorivo“, ppt prezentacija OPEL.

Na prezentaciji se očekuje učešće zvaničnika Vlade FBiH i Vijeća ministara, . Vama je internet prezentacija Sindikata Rafinerije nafte Novi Sad. Trudićemo se da uvek budemo aktuelni u informisanju i da omogućimo da svaki radnik .

Norveška planira da proširi operacije eksploatacije nafte u prethodno. Statistički prikaz vlasništva preduzeća, Centralni registar HoV.

Tržište nafte i naftnih derivata na dan 29

Vezano za regresiranu naftu i đubrivo mogu da kažem da će takav stav u. Mehmet Ogutcu: Nova dinamika tržišta nafte i nepoznanice: Šta očekivati i kako se pripremiti. Privrednoj komori Srbije održati prezentacija Kineskog uvozno-izvoznog sajma, najvećeg kineskog trgovinskog sajma, . Sarajevu prezentacija: Gdje se sve u FBiH može eksploatisati nafta. Naime, on je, potpuno van konteksta pitanja, tokom diskusije nakon prezentacija, ukazao na „diskriminaciju“ koja trenutno postoji u sistemu . Održana javna rasprava i prezentacija Izveštaja o bezbednosti operatera T- nafta trgovina d. Naftas sastāvā piemaisījumu veidā ir arī sēra, .

Nafta ir dažādu ogļūdeņražu maisījums. QUALITY MANAGEMENT, MAREN, multimedijalni zbornik prezentacija. Kada cena nafte raste na svetskom tržištu, onda raste cena motornih goriva u Srbiji. Međitim, sada je došlo do pada cene nafte na svetskom tržištu. Branko Dragaš, Zvanična prezentacija. Preradom 80% odlazi na goriva, a 20% na masti, ulja, petrol, koks. Dva postupka: – Sirova nafta ulazi u zagrejanu peć I zagreva se na . Pitanje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata smatra se jednim od dva. Ova internet prezentacija nastala je uz finansijsku pomoć Evropske unije.

Bojana Pejčić (Direktor konsaltinga) iz kompanije Menadžment Centar Beograd predstavlja principe ZEN prezentacije: priprema, dizajn i .