Otvoreno leglo pčela

Matica je izgledom duža od pčela radilica i trutova i ima kratka krila. Pčele otvoreno leglo poklapaju voštanim poklopcima u prosjeku devetog . Novo leglo se odgaja uglavnom iz rezervi masnog tkiva pčele i manjim delom iz.

Sve dok je otvoreno leglo uključujući i jaja veće od zatvorenog neće doći do . Ono što znamo "otprilike" zašto se pčele roje je sljedeće:.

Prvi proljetni pregled pčela

Ono ne zahteva posebnu brigu pčela. Velika količina otvorenog legla tokom paše, naprotiv, bitno deluje na smanjenje prinosa, jer angažuje . Suzbijanje zaraznih bolesti pčela i legla (nozema, varoa, trulež i dr.). Leglo treba da je zdravo, kompaktno, sa minimumom trutovskih ćelija. Pčele dakle treba stresti sa mednog saća, pa samo ostatak ščistiti, a sa legla ih.

To se događa u proleće kada u okvirima ima dosta otvorenog legla a malo pčela koje proizvode hranu za larve. Isto se može dogoditi ako su pčele i leglo  .

Život i razvoj pčelinje zajednice

Izuzetak su rojevi bez starih pčela i otvorenog legla gde se kontrola . Spore Paenibacillus larvae se razvijaju u crijevu larve, dok je leglo još otvoreno. U crijevu spore klijaju i razvijaju se u vegetativni oblik. Iako je ovo bolest samo zatvorenog legla, pčele. Ukoliko po otvaranju pčelinjaka pčele ishitreno izlijeću iz gnijezda, to je. Kod suženog gnijezda povećava se količina legla jer pčele pokrivaju . Narušavanje odnosa otvorenog i zatvorenog legla 2. Pčele ubrzano popravljaju neprirodno stanje,prazne i poliraju ćelije oko legla,matica će . Tada je negovanje otvorenog legla necelishodan posao zato što ono daje mladu pčelu u vreme kada je paša već završena i podstiče .

Krajem aprila stare prezimele pčele su već potpuno zamenjene mladim pčelama. Tada se javlja i prvo trutovo leglo. Uslovi su vrlo povoljni za .

Ako je legla manje, deo kućnih pčela je oslobođen poslova oko legla i. Time dobija: a) Posle 8 dana u košnici više neće biti otvorenog legla, . Znatno kasnije od drugih vrsta pčela pronalaze nove izvore medobranja i.

Podizanje legla u medište

Društva starteri su bez matica i otvorenog legla, samo s zatvorenim . U taj treči nastavak sa leglo, doda se mlada matica ili zreli matičnjak. Do septembra, taj roj će dati dosta legla pčela i meda za pojačavanje . Imajući otvorenog legla u pčele sestre obiteljski stimulirani da bolju brigu za. Family uklonjen dio štampanih i otvoreno leglo (osim 2 okvira) i prenose ga u . Za dobijanje matica za sopstvene potrebe pčelari od davnina koriste matičnjake koje pčele spontano grade. Otvoreno leglo treba da privuče mlade pčele.

Na početku paše u medištu se rađa veliki broj mladih pčela a te čelije.