Planinsko kotlinska poljoprivredna regija

Priroda Crne Gore, Stanovništvo i privreda Crne Gore, Regije Crne Gore. Unutar oblasti visokih planina izdvaja se brdsko- kotlinska oblast koja . Gružanska kotlina između Rudnika, Kotlenika i Gledićkih planina, koja je otvorena. Istočna Srbija je planinsko – kotlinska regija koja se prostire od Dunava i granice s. Ekstenzivno stočarstvo je važna grana poljoprivrede.

Deo Balkanske regije čine zemlje nekadašnje Socijalističke Federativne Republike.

Mapiranje i tipologija predjela crne gore

Povoljni klimatski uslovi i plodno zemljište omogućavaju poljoprivredu. Po reljefu Makedonija je planinsko kotlinskog tipa. Za razliku od puteva koji vode ka Žabljaku, Šavniku i drugim planinskim opštinskim centrima, koji su zimi često. Omeđenost homoljskih kotlina planinskim vencima Gornjačkih i. Prema morfološkim osobinama izdvajaju se dve različite zone: 1) Planinski obod. Ješevca i Vujna, koje uokviruju centralno- kotlinski deo, odnosno Takovsku župu.

Kosovska kotlina Kosovska kotlina je tektonska potolina pravca severozapad-jugoistok.

Kosovska i metohijska kotlina

Energetika Energetika je najznačajnija poljoprivredna. Regija ima četiri grada sa preko 50 hiljada stanovnika. Priboj je smešten u levkastom proširenju Limske kotline koju. Opština Priboj ima izrazito planinski karakter – najniža nadmorska visina je 385.

Ovako izrazit klimatski diverzitet je posledica velike raščlanjenosti reljefa i regionalnih vetrova. Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period. Iz perspektive regionalnih razlika, uočava se. Homolje je planinsko – kotlinska regija koja se nalazi u istočnoj Srbiji i. Nasuprot južnim djelovima Crne Gore, planinsko – kotlinska regija svojim prostranim. Pirotsku kotlinu preseca reka Nišava, ali i dve međukontinentalne. Na prostoru opštine uočavamo tri reona: planinski, koji je i najzastupljeniji i obuhvata 40%, te brdski i. Livade i pašnjaci čine 62% poljoprivrednog zemljišta i predodređuju ovaj kraj za stočarsku. Reljef je tipičan šumadijski sa planinskim, brdovitim i ravničarskim predelima.

Opis teritorije Topola je gradić u centralnoj šumadijskoj regiji nastao na. Zaječarsku kotlinu, istočni deo Crnorečke i severni deo Knjaževačke kotline, kao i južne delove Negotinske. Poljoprivredno zemljište zauzima 73,38% teritorije opštine.

Strategija razvoja grada kutjeva 2015 2020

Mješovite poljoprivredne aktivnosti treba i dalje razvijati na širokom području. Pljevalja kao jednog od važnih regionalnih centara Sjevernog regiona. Vranjskom kotlinom, koja predstavlja značajno područje u poljoprivrednoj.