Polica osiguranja otplate kredita

Osiguranje otplate kredita namenjeno je klijentima banke koji koriste keš ili refinansirajuće kredite i žele da obezbede finansijsku podršku ako zbog životnih  . Trajanje osiguranja se poklapa sa razdobljem otplate kredita, od 2 do 30 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za plaćanje premije u ratama od 5 do 30 .

Životno osiguranje korisnika kredita

Ko je osiguravač, a ko osiguranik po polisi osiguranja otplate kredita? Osiguravač je društvo za osiguranje kod koga je klijent osiguran – kompanija Wiener . Prije 3 d — Iz najrazličitijih krajeva Srbije do polica dm drogerija – domaći proizvodi na koje smo ponosni. Banca Intesa nudi građanima olakšice za otplatu kredita. GODINI: Najbolja pozicija na srpskom tržištu osiguranja do sada.

Osiguranje koje vama i vašoj porodici pruža neophodnu finansijsku zaštitu i podršku u slučaju da ostanete bez posla. Smanjuje brigu o otplati kredita, a samim . Zahvaljujući saradnji sa Wiener Städtische osiguranjem je obezbedila kao dodatnu pogodnost za korisnike gotovinskih i refinansirajućih kredita osiguranje od . U zavisnosti od kredita koji se odobrava, gde suma i rok otplate imaju veliku ulogu, banke najčešće koriste nekoliko tipova osiguranja.

U slučaju smrti korisnika kredita, društvo za osiguranje će isplatiti preostali.