Pomoćna kočnica

Pomoćna kočnica se uvodi isključivo radi povećanja bezbjednosti vozila u. Princip rada kocionog sistema, sastavni delovi, radna kočnica, pomoćna kočnica, parkirna kočnica. Pomoćno kočenje omogućava da se vozilo uspori i zaustavi ako dođe do. Zato su doboš kočnice sklone pregrevanju čime opada snaga kočenja. Upravo zato, doboš kočnice proizvođači.

Na automobilima sa disk kočnicama na sva četiri točka pomoćna kočnica mora da ima.

analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila

KLJUČNE REČI: RADNA, POMOĆNA, PARKIRNA KOČNICA, ECE 13. Kočni koeficijent pomoćne kočnice mora iznositi minimum 25 % za autobuse. Nakon brojnih tekstova u okviru sekcije TECH koji su se ticali problematike kako efikasno pokrenuti automobil, red je da barem jedan posvetimo i tome kako isti . Celina od komande kočnice do uređaja za zaustavljanje koji realizuje.

POMOĆNA KOČNICA Omogućava vozaču da zaustavlja vozilo ako . A brake (as on an automobile) that can be used for stopping in the event of failure of the main brakes and to keep the vehicle from rolling when parked. Vozač, rukom ili nogom djeluje na komandu i na taj način se realuzuje kočenje.

Vodič za periodičnu proveru ispravnosti kočnica vozila.

sistemi i komponente za privredna vozila

Otprusti ručnu (ručno), otkači konektor sa kutije aut. Nema hoću-neću prekidač, imaš ručnu polugu koja služi i kao pomoćna kočnica. Od kojih podsklopova se sastoji sistem za kočenje? Kočnice proizvode silu ili obrtni moment suprotnog smera od smera kretanja vozila. Parkirna kočnica – elektronska. Sila kojom se dejstvuje na komandu pomoćne kočnice ovim Pravilnikom nije . Rečnik i prevod teksta između engleskog, francuskog, nemačkog i srpskog jezika.

Ja imam auto u kom se automatski deaktivira . Problem je što je kod automobila parkirna ujedno i pomoćna kočnica pa . Vazdusna kočnica je zapravo samo pomoćna kočnica i dejstvuje kao dodatak.

Dečija bicikla bez pomoćnih točkova imaju ukupnu nosivost do 50 kg. Pri vožnji se ručna kočnica upotrebljava tek kao pomoćna, kao izlaz u nuždi ako se nožna pokvari. Kad pokrećete vozilo na strmini, morate .

Pomoćna – služi za usporavanje i zaustavljanje u slučaju otkazivanja radne kočnice. Zato je odvojena od sistema radne kočnice. Kod automobila sa disk kočnicama na sva četiri točka, pomoćnu kočnicu mora pokretati poseban mehanizam u odnosu na primarne kočnice u .

Služe kao pomoćna kočnica za dugotrajna usporavanja brzine kretanja . Političari su u ustav ipak ugradili mala pomoćna vratanca – u slučaju.

vozačima mopeda i motocikla

Nedostaci kod radne kočnice i poluge pomoćne kočnice mogu biti. Ispravno podešena pomoćna kočnica mora biti podešena da hvata na . Podsistemi sistema za kočenje strukturno  .

Explanation: Jovan Milićević, Rečnik mašinske tehnike: emergency brake – kočnica za slučaj opasnosti, pomoćna .