Pridjevi na slovo r

Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ovaj pojam ima? U drugoj cjelini, Opiši i približi, osnovni gramatički pojmovi su pridjevi i zamjenice. Učenici stanu u red, prvi kaže neku imenicu, na primjer na slovo r.

Pretraživanje rječnika prema početnim slovima riječi

Zapišite 5 -6 rečenica, uključujući pridjeve koji su prešli iz prisvojnih u. Nekad se mislilo da je idealno da jedno slovo odgovara jednom zvuku, štoviše, uvijek . Spisak reči koje počinju na r je veći od 50 (tačnije 3464). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z).

Pridjevi pure, mačka, žaba su zastareli, u modernim se jezičnim oblicima. Sufiksi -CHIV- i -LIV- na ruskom se uvijek pišu slovom I.

Listići za ponavljanje gradiva

Od ranog jutra kišni oblaci prekrili su cijelo nebo; bilo je tiho, ne vruće i . Darujte sebi osobine ili mane po slovima svog imena ili nika! C-Tesko slovo:clap: I-iskrena. N-nasmejana:) D-dobra:) A-ambiciozna.

Dakle, sasvim je moguće da slovo o u obliku moči odražava fonemu u, samo da fonetska. Isto vrijedi za veliku većinu oblika sg.