Specifični otpor bakra

Bakar i aluminijum su jeftiniji materijali a relativno su dobri provodnici pa su. Specifični otpor supstance je električna otpornost provodnika dužine 1m i . Specifični električni otpor, ili jednostavno specifični otpor tvari, fizička je veličina . Svaki materijal ima svoj specifični otpor.

Metali velike provodnosti ( bakar Cu, aluminijum Al, srebro Ag, i zlato Au) imaju. Zavisnost specifične električne otpornosti provodnika od temperature ρz.

Dimenzionirati zicu u osiguracu?

Na izvor unutrašnjeg otpora 0,1 Ω priključen je potrošač otpora 12,9 Ω, pri čemu je struja . Da bismo izrazili zavisnost električnog otpora provodnika od vrste materijala, uvodi se veličina koja se naziva specifični električni otpor  . Koliki je električni otpor provodnika dužine 10m i poprečnog preseka 1mm2? Provodnik je žica od bakra čiji je specifični otpor ρ=1,78∙10-8Ωm. Veličina ρ se naziva specifična električna otpornost materijala.

T – specifični otpor pri temperaturi T, ρ 0 – specifični otpor pri . Jedna od fizičkih veličina koja se koristi u elektrotehnici je električni otpor. Uzimajući u obzir otpornost aluminija, treba imati na umu da ova vrijednost .

Elektrotehnicki materijali i instalacije

Za red velicina imaju veci otpor od bakra, tako da mislim da se ne. Oba provodnika imaju isti poprečni presek. To su u prvom redu metali, a posebno mali otpor imaju srebro i bakar. Veliki specifični otpor karakteriše električne izolatore. I nehotice se pitate, šta je to?

Koncept " otpora " za bilo koji provodnik . U tabeli 1 su date vrijednosti specifičnog otpora za bakar i aluminijum: . Iz izraza se vidi da specifična provodljivost provodnika, a samim tim i specifični električni otpor i otpornost, zavise od materijala provodnika i . Recipročna vrednost električnog otpora je električna provodnost. Specifična provodnost je recipročna vrednost specifičnog električnog otpora. To znači da dobri provodnici, kao što su srebro i bakar, ne mogu preći u . Izmerite vrednosti otpora dva otpornika metodom Vitstonovog mosta (slika 1.). Otporna žica najčešće je od platine, nikla ili bakra. Legiranjem bakra je povećana njegova specifična otpornost, pa se to nadoknađuje povećanom debljinom tih kablova – zato što je električni otpor obrnuto. Kroz sijalicu priključenu na napon 220 V protiče električna struja jačine 0,25 A. Kroz provodni k otpora 10 kΩ teče struja.

Električna struja,električni otpor,jačina struje,elektrometar,strujno kolo.

Otpornost aluminijuma je 0

U elektrotehnici se prave provodnici od bakra jer je njegova provodljivost malo manja od srebra,dok je . Otpornost je primijenjeni koncept u elektrotehnici .