Talokruralni zglob

Zglobni zglob je medicinski poznat kao talokruralni zglob. Vaš zglob takođe ima ligamente koji spajaju jednu kost u drugu. Koštana anatomija skočnog zgloba omogućava stabilnost u dorzifleksiji i relativnu mobilnost u plantarnoj fleksiji. Većinu pokreta u stopalu vrše tri sinovijalna zgloba: talokruralni, subtalarni i mediotarzalni zglob.

Stopalo se kreće u tri ravni sa većinom .

Funkcionalni rezultati hirurškog lečenja rupture deltoidnog

U nekim slučajevima termin članak odnosi se samo i na talokruralni zglob u nozi. Većina pokreta u stopalu vrše tri sinovijalna zgloba: talokruralni, subtalarni i mediotarzalni zglob. Zglobovi stopala Subtalarni zglob između kostiju talusa i calcaneusa ( pronacija i supinacija stopala) Srednji talarni zglob obuhvata talokruralni i . Prelom skočnog zgloba oporavak iskustva lečenje komplikacije rehabilitacija.

Neutralni položaj za merenje obima pokreta u talokruralnom zglobu je . T 3d, Shulgin AT, Mathis CA: Radiohalogen – labeled talokruralnog zgloba. To se naziva talokruralnim zglobom.

Fraktura distalne epifize tibije

To je sinovijalni zglob skočnog zgloba. Dvije kosti stopala (talus i calcaneus) spajaju se tako da čine . Otok oba talokruralna zgloba i proksimalnih interfalangealnih zglobova II-V prsta, sa fleksionom . Povrede nožnog dela ili talokruralnog zgloba najčešće su povede (posle kolena) kod sportista.

Povrede ligamenta zavise od delovanja sila, pritiska, sastava . Obezbeđuje olakšanje iritiranog zgloba lakta i poboljšava protok krvi do područja. Talokruralni zglob sa svojim oblikom zglob- nih površina ima složenu . Sa,,Z" plastikom se produži Ahilova tetiva, izvrši stražnja kapsulotomija talokruralnog i talokalkanearnog zgloba sa presecanjem skračenih ligamenata. DEGENERATIVNE BOLESTI ZGLOBOVA I KIČMENOG STUBA. PER prelomi talokruralnog zgloba javljaju se u 7-19 % od preloma .

Schopartovom zglobu i funkcije m. Ugao osovine talokruralnog zgloba najbliži je X-osi pa su osnovni pokreti u ovom zglobu. Prosečno postoperativno odstupanje talokruralnog ugla (TKU) za. Mitkoviču daje optimalne . Funkcionalna anatomija i biomehanika talokruralnog zgloba. In: Proceedings of the 7 th Congress of Orthopedists and Traumatologists, Sarajevo, pp 273–280.

Otežano hodanje, kičma, kolena i drugi zglobovi.

Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta:

Gleženj je zgrajen iz dveh sklepov in sicer iz zgornjega skočnega sklepa ( talokruralni sklep) in spodnjega skočnega sklepa (subtalarni sklep).