Ulja i masti morskih životinja naziv

Na osnovu Klasifikacije izrađuje se Lista skraćenih naziva delatnosti radi. Pod nazivom "smrznuti repovi morskih rakova" stavljaju se u promet smrznuti repovi hlapa, jastoga, kozice i. Sos koji se koristi kao dodatak može osim ulja da sadrži masti životinjskog ili biljnog porekla.

kada se preporučuje uzimanje ulje krila?

Kod morskih životinja razlikujemo više vrsta masti: kitovo ulje, ulje iz . ZRNA ŽITARICA I PROIZVODI DOBIJENI OD NJIH. Proizvod koji se sastoji od masti toplokrvnih kopnenih životinja. Proizvod dobijen zagrijavanjem i sušenjem cijelih ili dijelova morskih kolutićavaca.

Kisela ulja i destilati masnih kiselina — iz biljnih ulja i masti i/ili njihovih mješavina i iz životinjskih masti i ulja i masti i ulja morskih životinja.

pravilnik riba, rakovi, skoljke, puzevi

Nezasićene masne kiseline su naziv dobile po mestu atoma uglja sa one. Ribe, ostale morske životinje, njihovi proizvodi i. Morski rakovi stavljaju se u promet prema vrsti i pecaturi: jastog, hlap, rakovica, kozice. Jestiva biljna ulja mogu se proizvoditi i stavljati u promet pod sledećim nazivom:.

EPA i DHA su riba( morska, plava) i riblje ulje. Vrste masti morske ribe, životinja i povrća. Postoje dvije vrste komponenti: životinja i. Najčešći i najpoznatiji proizvod iz ove kategorije je riblje ulje, koje se ekstrahuje iz jetre. Raspad i apsorpcija masti se naziva metabolizam lipida.

Značajan deo dugačkog lanca omega-3 masnih kiselina u ulju je fosfolipidna forma.